Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W 2020 roku średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym osiągnęła najwyższy poziom od roku 2008

Średnia cena za IV kwartał 2020 r. była najwyższa od 2015 r.

W ubiegłym roku osiągnięto dwie historycznie najwyższe wartości średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. W 2020 r. roczna średnia ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 252,69 zł/MWh i była najwyższą roczną ceną od 12 lat.

Wykres 1. Średnia roczna cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w latach 2008-2020 wyrażona w zł/MWh.

Natomiast średnia ceny sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym w ostatnim kwartale 2020 roku wyniosła 256,22 zł/MWh. To najwyższa cena notowana w ostatnim kwartale od 2015 r.

Wykres 2. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w Q4 lat 2015-2020 wyrażona w zł/MWh.

***

  • Średnia ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym obejmuje sprzedaż energii (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej (tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych[1] oraz na giełdę energii). W wyliczaniu średniej nie uwzględnia się sprzedaży energii na rynek bilansujący (ze względu na techniczny charakter tego rynku).
  • Więcej danych dotyczących średnich cen oraz wskaźników obliczanych i publikowanych przez Prezesa URE znajduje się w dziale: Energia elektryczna /Ceny, wskaźniki
  • Informacje na temat publikowanych średnich cen za 2020 rok znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 15/2021 oraz 16/2021.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych brana jest pod uwagę sprzedaż do spółek obrotu poza grupę kapitałową.

Data publikacji : 30.03.2021

Opcje strony

do góry