Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rafał Gawin Wiceprzewodniczącym Rady Regulatorów ACER

17 marca br. na posiedzeniu Rady Regulatorów ACER (ACER Board of Regulators), Prezes URE został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady. Kadencja na tym stanowisku wynosi dwa i pół roku. 

- Rolę Wiceprzewodniczącego Rady Regulatorów ACER postrzegam jako okazję do jeszcze bardziej aktywnego uczestnictwa w pracach ACER oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem polskiego organu regulacyjnego. Rada to organ o charakterze strategicznym i decyzyjnym: zależy mi, aby przyczynić się do jeszcze skuteczniejszego i lepszego funkcjonowania Agencji i zrzeszonych w niej krajowych organów regulacyjnych. To szczególnie istotne w czasie, kiedy rynek energii czeka wiele fundamentalnych zmian zaznacza Rafał Gawin, Prezes URE.

Przed całym sektorem energetycznym - na poziomie europejskim, regionalnym i krajowym - stoi wiele wyzwań dotyczących transformacji, wdrażania kolejnych regulacji unijnych, strategii Europejskiego Zielonego Ładu - rola organów regulacyjnych w tych procesach będzie znacząca. Polski regulator może wnieść w prace Agencji ważne doświadczenia reprezentując ważny głos regionu przy operacjonalizacji założeń europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej.

Polska należy do trzech regionów wymagających współpracy krajowych organów regulacyjnych (Bałtyk, Hansa i Core), co zobowiązuje nas do dostosowania się do różnych ustaleń rynkowych przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającej harmonizacji przyjmowanych ustaleń. Odnieśliśmy już sukcesy m.in. w realizacji projektu Polish Multi-Nemo Arrangement (MNA) i XBID, jesteśmy również zaangażowani w bieżące procesy związane z wdrożeniem Interim Market Coupling na polskich granicach oraz Flow Based Market Coupling w regionie Core. Projekty Baltic Pipe i Harmony Link mogą służyć jako przykład naszego aktywnego udziału we współpracy dwustronnej i regionalnej z krajowymi organami regulacyjnymi i wszystkimi uczestnikami rynku.

***

  •  Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) jest unijną agencją z siedzibą w Lublanie. Została utworzona na mocy rozporządzenia 713/2009, które wchodzi w skład tzw. trzeciego pakietu energetycznego. ACER działa od marca 2011 roku.
  • Rada Regulatorów wspólnie z Radą Administracyjną i Dyrektorem stanowią fundament organizacji. Rada jest ciałem o charakterze opiniodawczym i doradczym wobec dyrektora Agencji, a jej członkowie podejmują decyzje strategiczne związane z jej funkcjonowaniem.
  • Współpraca organów regulacyjnych realizowana jest głównie za pośrednictwem Rady oraz w ramach grup roboczych i zespołów zadaniowych, które wspierają Agencję w pracach na rzecz utworzenia wewnętrznego rynku energii. Działania Agencji ukierunkowane są przede wszystkim na integrację rynków krajowych w jeden wspólny unijny rynek energii. Celem jest koordynacja i wspieranie współpracy krajowych organów regulacyjnych.
  • ACER posiada również uprawnienia do monitorowania rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności cen energii i gazu, dostępu do sieci, w tym dostępu do energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii.
  • Zaangażowanie w prace ACER jest stałym elementem międzynarodowej aktywności Prezesa URE.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

Data publikacji : 23.03.2021
Data modyfikacji : 23.03.2021

Opcje strony

do góry