Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Klienci upadłej spółki E2 Energia mogą zgłaszać wierzytelności do syndyka. Muszą się jednak z tym spieszyć

Do 6 kwietnia 2021 byli klienci E2 Energia, którzy między 5 czerwca 2020 r. a 17 lutego 2021 r. uregulowali na rzecz tej firmy jakiekolwiek należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub gazu za okres, w którym spółka takich usług nie świadczyła (tj. po 5 czerwca 2020 r), zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego mogą dochodzić swoich roszczeń zgłaszając wierzytelności do Syndyka.

Urząd Regulacji Energetyki na bieżąco monitoruje sytuację na rynku detalicznym energii elektrycznej i gazu ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez przedsiębiorców interesów odbiorców końcowych. Jak informowaliśmy 5 czerwca 2020 r. Spółka E2 Energia zaprzestała sprzedaży energii elektrycznej i gazu. W chwili zaprzestania sprzedaży spółka miała ponad 22 tysiące odbiorców prądu i około pół tysiąca odbiorców gazu.

17 lutego 2021 r. ogłoszona została upadłość E2 Energia. Jednocześnie Sąd wyznaczył syndyka (pana Pawła Lewandowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 735) oraz m.in. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości E2 Energia zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 4 marca 2021 r. nr 43 (6188) poz. 103813 (s. 244). I od daty 4 marca 2021 biegnie czas 30 dni na zgłaszanie wierzytelności.

Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 prawa upadłościowego, należy dokonać na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, do syndyka na adres:

Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego Paweł Lewandowski
ul. Ciechocińska 26
02-924 Warszawa
w terminie do 6 kwietnia 2021 r.

Postępowanie upadłościowe będzie się toczyło pod sygnaturą: XVIII GUp 18/21.

Warto wiedzieć :

 

Data publikacji : 17.03.2021
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony

do góry