Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9344,Prezes-URE-rozstrzygnal-nabor-na-premie-kogeneracyjna-indywidualna.html
12.07.2024, 13:57

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE rozstrzygnął nabór na premię kogeneracyjną indywidualną

Oferty złożone przez PGE Energia Ciepła i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja wygrały ubiegłoroczny nabór na premię kogeneracyjną indywidualną. W sumie wysokość premii, jaka zostanie wypłacona firmom za blisko 18 TWh energii elektrycznej wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji wynosi ponad 936 mln zł.

W grudniu 2020 r. Prezes URE ogłosił nabór na premię kogeneracyjną indywidualną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych jednostkach kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 50 MW. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią wynosiła 72 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii to ponad 8,6 mld zł.

Rys.1. Ilość energii elektrycznej w rozstrzygniętym w marcu br. naborze na premię kogeneracyjną indywidualną.

W naborze złożono dwie ważne oferty. W marcu 2021 r. Prezes URE uzyskał komplet informacji o zaakceptowaniu przez obu oferentów wysokości wyliczonej premii kogeneracyjnej indywidualnej. W wyniku rozstrzygnięcia naboru premią kogeneracyjną indywidualną objęto blisko 18 TWh energii elektrycznej, a wartość premii wyniesie ponad 936 mln zł[1]. Oznacza to, że jednostki kogeneracji wykorzystały niecałe 11 proc. możliwego do rozdysponowania wsparcia.

Wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ok. 238 MW, które zostaną wybudowane po dniu rozstrzygnięcia naboru. Premia dla tych jednostek będzie wypłacana w latach 2023–2039.

Rys.2. Wartość przyznanej premii kogeneracyjnej indywidualnej  w rozstrzygniętym w marcu br. naborze.

Minimalna wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, jaka zostanie wypłacona uczestnikom, którzy wygrali nabór nie przekracza 44 zł/ MWh, zaś maksymalna – nie przekracza 56 zł/MWh1.

***

  • Więcej o wynikach naboru w Informacjach Prezesa URE w sekcji Nabór CHP – Ogłoszenia oraz na stronie BIP w zakładce Nabór CHP.
  • Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.
  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji[2] w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających jednocześnie energię elektryczną i ciepło, które przyznawane jest w czterech formach: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.
  • Nowy system zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] Wysokość oraz wartość premii, która będzie wypłacana może ulec zmianie w przypadku przyznania wytwórcom - po rozstrzygnięciu naboru - pomocy inwestycyjnej

[2] Dz. U. z 2021 r. poz.144

Data publikacji : 12.03.2021
Data modyfikacji : 12.03.2021

Opcje strony