Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ważna informacja dla koncesjonariuszy: 15 kwietnia upływa termin przesłania do Urzędu Regulacji Energetyki formularza dotyczącego opłaty koncesyjnej. Niewywiązanie się z tego obowiązku zagrożone jest karą finansową.

Obowiązek stosowania formularza został opisany w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2018 r. w sprawie opłaty koncesyjnej[1]. Jednocześnie, w związku wejściem w życie 18 lutego br. ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych[2], wprowadzono  zmiany w ustawie – Prawo energetyczne[3]. Przedmiotowa zmiana dotyczy sankcji finansowych za niewykonanie obowiązku stosowania formularza, co będzie skutkowało wszczęciem postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w wysokości 1 000 zł.

Więcej w zakładce dotyczącej opłat koncesyjnych.

 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2018 r. w sprawie opłaty koncesyjnej § 3 ust. 1 oraz § 4  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2277).

[2] Dz. U. z 2021 r., poz. 234.

[3] Art. 56 ust. 1 pkt 50 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.).

Data publikacji : 26.02.2021

Opcje strony

do góry