Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kwartalne ceny gazu ziemnego sprowadzanego z krajów UE w 2020 roku

W czwartym kwartale 2020 r. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE wyniosła ponad 67 zł/MWh. Jest to najwyższa kwartalna cena zakupu gazu ziemnego z zagranicy w 2020 r. Mimo to, jest to jednocześnie jedna z najniższych cen gazu za ostatni kwartał roku od sześciu lat.

W 2020 r. w trzech pierwszych kwartałach notowano najniższe ceny gazu (kwartał do kwartału) od 2015 r. W przypadku czwartego kwartału 2020 r. cena wyniosła 67,74 zł/MWh i była jedynie o 2,66 zł wyższa od najniższej ceny za gaz w czwartym kwartale od sześciu lat.

***

  • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki cyklicznie przedstawia informacje[1] o średnich cenach zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
  • Średnie ceny zakupu gazu ziemnego w poprzednich kwartałach dostępne są w sekcji Ceny, wskaźniki na stronie URE.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Na podstawie art. 49c ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.)

Data publikacji : 16.02.2021
Data modyfikacji : 16.02.2021

Opcje strony

do góry