Nawigacja

Przedsiębiorcy z sektorów i podsektorów energochłonnych mogą ubiegać się o rekompensaty za 2020 r.

Do 31 marca 2021 r. przedsiębiorcy z sektorów i podsektorów energochłonnych mogą składać wnioski o rekompensaty za rok 2020. Rekompensaty przyznawane są w drodze decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa URE na wniosek uprawnionych podmiotów. Na stronie Urzędu dostępne są już nowe formularze, wraz z pomocniczymi instrukcjami ich wypełnienia.

Formularze do generowania wniosków za rok 2020 zostały przygotowane w dwóch wariantach:

Pierwszy wariant dotyczy podmiotów:

  • składających wniosek po raz pierwszy,
  • które za rok 2019 złożyły wniosek, ale nie otrzymały rekompensat,
  • które za rok 2019 złożyły wniosek, otrzymały rekompensaty, przy czym we wniosku za rok 2019 nie wykazały zwiększenia zdolności produkcyjnej,
  • które za rok 2019 złożyły wniosek, otrzymały rekompensaty, we wniosku za rok 2019 wykazały zwiększenie zdolności produkcyjnej w danej instalacji przy czym nie zamierzają wykazać kolejnego (drugiego) zwiększenia zdolności produkcyjnej w instalacji, w której zostało wykazane zwiększenie tej zdolności w roku ubiegłym.

Drugi formularz jest dla podmiotów, które za rok 2019 złożyły wniosek, otrzymały rekompensaty, we wniosku za rok 2019 wykazały zwiększenie zdolności produkcyjnej w danej instalacji oraz zamierzają wykazać kolejne (drugie) zwiększenie zdolności produkcyjnej w tej instalacji.

Wraz z formularzami opublikowano: instrukcje ich wypełniania, wzory wymaganych oświadczeń, wykaz załączników do wniosku.

Przed wypełnianiem formularzy warto zapoznać się z przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z URE dokumentem „Rekompensaty kosztów pośrednich dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Informacja dla wnioskodawców”, który ma ułatwić przedsiębiorcom nie tylko oszacowanie wysokości ewentualnych rekompensat, ale także odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania.

Jak i gdzie składać wniosek?

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji
Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa

Niezależnie od przekazania wniosku w sposób wskazany powyżej, wypełniony Formularz należy przesłać w postaci elektronicznej (w formacie XLS) wraz z załącznikami (w formacie PDF) pocztą elektroniczną na adres: rekompensaty.sektorowe@ure.gov.pl albo za pośrednictwem skrzynki ePUAP: /URE/SkrytkaESP lub dołączyć na płycie CD/DVD do pisma.

***

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

Data publikacji: 09.02.2021
Data modyfikacji: 09.02.2021

Opcje strony

do góry