Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził taryfę dystrybucyjną Polskiej Spółki Gazownictwa

13 stycznia 2021 r. Prezes URE zatwierdził taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG). Wzrost stawek opłat w taryfie wyniesie średnio 3,6 proc. W konsekwencji kompleksowe rachunki dla odbiorców w gospodarstwach domowych - tj. łącznie za gaz i jego dostawę - wzrosną od ok. 1,2 do 1,5 proc.

Rachunek odbiorcy paliwa gazowego składa się z części płaconej sprzedawcy za towar, jakim jest gaz oraz dystrybutorowi za usługę jego dostarczenia. Do wyliczenia całkowitych skutków wzrostu taryfy dystrybucyjnej dla odbiorców w gospodarstwach domowych uwzględniono zatem: zatwierdzoną dziś taryfę PSG oraz taryfę PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (która obecnie nie uległa zmianie)[1].

Jak wynika z przedstawionych w poniższej tabeli danych i wyliczeń, wzrost o 3,6 proc. samej dystrybucji skutkuje zwiększeniem płatności kompleksowych dla odbiorców w gospodarstwach domowych (tj. łącznej ceny za gaz i jego dostawę) o ok. 1,2 - 1,5 proc.


 

Oznacza to, że odbiorcy zużywający najmniejsze ilości gazu, korzystający z tego paliwa głównie w celu przygotowywania posiłków (tzw. „kuchenkowicze”, grupa taryfowa W-1.1.), zapłacą średnio o ok. 31 groszy więcej miesięcznie. Odpowiednio więcej zapłacą klienci, którzy zużywają stosunkowo duże ilości gazu, tj. np. do ogrzania domów. Tacy odbiorcy (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą o ok 3,17 zł więcej miesięcznie.

Taryfa może zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwo najwcześniej po 14 dniach od jej publikacji przez Prezesa URE i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2021 r.

***

  • PSG jest spółką w pełni zależną od PGNiG i zarazem największym krajowym dystrybutorem gazu – obsługuje blisko 7 mln odbiorców w całym kraju.
  • Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe.
  • Ceny gazu w zatwierdzonych przez Prezesa URE trzech ostatnich taryfach sprzedawcy PGNiG OD ulegały sukcesywnie obniżeniu: od stycznia 2020 r. o 2,9 proc., od lipca 2020 r. o 10,6 proc., a od stycznia 2021 r. - o kolejne 4,5 proc.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 601 252 655

 

[1] Przyjęcie do wyliczenia zmian płatności kompleksowych  taryfy PGNiG Obrót Detaliczny wynika z faktu, że ta spółka jest największym przedsiębiorstwem sprzedającym gaz odbiorcom w gospodarstwach domowych. Warto przypomnieć że nowa taryfa PGNiG OD Sp. z o.o. weszła w życie w dniu  1 stycznia 2021 r., wówczas cena gazu została obniżona o ok. 4,5 proc

Data publikacji : 13.01.2021
Data modyfikacji : 13.01.2021

Opcje strony

do góry