Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE przypomina o obowiązkach sprawozdawczych wynikających z ustawy o OZE

Obowiązki informacyjne dotyczą przedsiębiorców, którzy wygrali aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wytwórców, którzy otrzymali zaświadczenie[1] uprawniające do korzystania z systemów tzw. taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) i dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium). Na stronie internetowej URE dostępne są zaktualizowane formularze.

 

UWAGA! Pierwszy termin sprawozdawczy mija 30 stycznia br. Ustawowe terminy odnoszące się do poszczególnych rodzajów sprawozdań zostały wskazane także w instrukcjach do formularzy.

 

Aukcje 

Przypominamy o obowiązkach sprawozdawczych wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii związanych z uczestnictwem w aukcyjnym systemie wsparcia.

Dodatkowe informacje oraz wzory formularzy znajdują się na stronie internetowej w zakładce poświęconej aukcjom OZE

FIT/FIP

Przypominamy również o obowiązkach sprawozdawczych wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii związanych z uczestnictwem w systemach FIT/FIP.

Dodatkowe informacje oraz wzory formularzy znajdują się na stronie internetowej w zakładce poświęconej Obowiązkom wytwórcy po uzyskaniu świadczenia.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl


[1] O którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy o OZE.

 

 

 

Data publikacji : 11.01.2021
Data modyfikacji : 11.01.2021

Opcje strony

do góry