Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek energii elektrycznej i gazu: w styczniu rozpocznie się coroczne badanie rynków w poszerzonej formule

Wzorem lat ubiegłych, w styczniu 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpocznie coroczny monitoring detalicznych rynków energii elektrycznej i gazu za rok ubiegły. Monitoringiem zostaną objęte przedsiębiorstwa posiadające koncesje na obrót energią elektryczną i paliwami gazowymi o największym udziale w rynku oraz najwięksi operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych.

Poza standardowymi danymi przekazywanymi w każdym roku przez przedsiębiorstwa energetyczne, badanie za 2020 r. obejmie m. in:

  • poziom aktywności odbiorców na rynku,
  • różnorodność ofert i produktów,
  • działalność przedsiębiorstw w sferze on-line,
  • kwestie umów dynamicznych i stopnia wdrażania inteligentnego opomiarowania.

Dzięki pozyskanym informacjom Prezes URE będzie dysponował kompleksowymi danymi, które umożliwią ocenę funkcjonowania rynków detalicznych energii elektrycznej i paliw gazowych w mijającym roku.

W połowie stycznia 2021 do przedsiębiorców zostaną przesłane formularze ankiet. Zostaną one również opublikowane na stronie internetowej Urzędu w zakładce Obowiązki sprawozdawcze – formularze.

 

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Głośniewska           
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 601 252 655

Data publikacji : 31.12.2020
Data modyfikacji : 31.12.2020

Opcje strony

do góry