Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wielkość obrotu i przesyłu gazu ziemnego w III kwartale br.

Na koniec III kwartału 2020 r. 187 podmiotów posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi. Niespełna połowa z nich (92 przedsiębiorstwa) aktywnie uczestniczyła w obrocie gazem ziemnym.

W III kwartale 2020 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach hurtowego obrotu gazem ziemnym w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 4,9 TWh (średnia cena 54,52 zł/MWh). Oznacza to, że w porównaniu do trzeciego kwartału 2019 r. wolumen gazu w transakcjach spadł o 1,8 TWh.

Natomiast wolumen gazu dostarczonego w III kwartale roku w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii wyniósł 20,6 TWh (średnia cena 75,35 zł/MWh). Jest to wynik bardzo zbliżony do ubiegłorocznego trzeciego kwartału (20,9 TWh).

W III kwartale 2020 r. w porównaniu do III kwartału 2019 r. ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy zwiększyła się o 3,4 proc. Dostawy gazu wysokometanowego z UE wzrosły o 0,9 proc., a dostawy gazu terminalem LNG wzrosły o 4,3 proc. Z kolei dostawy gazu spoza UE zwiększyły się o 4,2 proc.

Więcej informacji i danych na temat przesyłu i obrotu gazem ziemnym za III kwartał 2020 r. znajduje się w sekcji Hurtowy rynek gazu ziemnego – monitoring.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 601 252 655 

Data publikacji : 30.12.2020
Data modyfikacji : 30.12.2020

Opcje strony

do góry