Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE publikuje zestawienie sektorów i podsektorów energochłonnych, którym w tym roku przyznał rekompensaty za 2019 rok

W serwisie URE opublikowano zestawienie sektorów i podsektorów, do których trafiło ponad 340 mln pomocy publicznej w formie rekompensat przyznanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2020 roku.

Najwięcej, bo prawie 143 mln zł, otrzymały przedsiębiorstwa działające w przemyśle ciężkim: producenci żeliwa i stali oraz stopów żelaza. Oznacza to, że do tego sektora trafiło ponad 42 procent całej rozdysponowanej kwoty. Drugim dużym beneficjentem tej formy pomocy jest sektor produkcji nawozów i związków azotowych, który otrzymał łącznie ponad 70 mln rekompensat sektorowych.

Rekompensaty przyznawane są w drodze decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa URE na wniosek uprawnionych podmiotów. Wykaz podmiotów, którym przyznano rekompensaty Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki (Minister Rozwoju, Pracy i Technologii) oraz Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który wypłaca rekompensaty.

Informacje o podmiotach, które otrzymały rekompensaty, są udostępniane w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej. Nr środka pomocowego to: SA.53850(2019/N).

***

  • Rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych to system wsparcia dla podmiotów wykonujących działalność w sektorach i podsektorach energochłonnych. Przyznawane są w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów przez te podmioty.
  • Środki na rekompensaty pochodzą z wpływów z aukcji uprawnień do emisji CO2 (przy czym jest to nie więcej niż 25 proc. wszystkich uzyskanych z aukcji środków).
  • URE przygotował i zaktualizował wykaz dokumentów niezbędnych przy wnioskowaniu o przyznanie rekompensat za rok 2020. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2021 r.
  • W ubiegłym roku Ministerstwo Rozwoju we współpracy z URE przygotowało dla przedsiębiorców poradnik z wyjaśnieniami, który ma ułatwić przedsiębiorcom oszacowanie wysokości ewentualnych rekompensat oraz odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania. Z dokumentu można korzystać pomocniczo, uwzględniając przy prezentowaniu danych dodatkowo informacje dotyczące 2020 roku.
  • Więcej informacji o rekompensatach sektorowych za 2019 rok dostępnych jest na stronie URE.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska           
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 601 252 655

 

 

 

Data publikacji : 29.12.2020
Data modyfikacji : 29.12.2020

Opcje strony

do góry