Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd Apelacyjny przyznaje rację Prezesowi URE i w całości oddala apelację EuRoPol Gaz

Zgodnie z orzeczeniem sądu, 28 grudnia br. wchodzi do stosowania zatwierdzona decyzją regulatora kolejna taryfa za przesyłanie gazu ziemnego EuRoPol Gaz.

30 maja 2019 r. Prezes URE zatwierdził taryfę za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego, ustaloną przez SGT EuRoPol Gaz na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe Nr 47 (1241), 31 maja 2019 r.

Podobnie jak w przypadku taryf zatwierdzonych dla tego przedsiębiorstwa na rok 2018 i 2019, również ta nie była dotychczas wprowadzona do stosowania, ponieważ spółka odwołała się od decyzji regulatora, o czym Prezes URE informował 12 czerwca 2019 r. (Biuletyn Branżowy URE – Paliwa gazowe nr 52). Tym samym do rozliczeń za usługi przesyłania gazu świadczone na polskim odcinku gazociągu Jamał-Europa  stosowana była ostatnia prawomocna taryfa tego przedsiębiorstwa tj. taryfa na 2017 r.

Dzisiaj Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję Prezesa URE zatwierdzającą taryfę EuRoPol Gaz na 2020 r. Wyrok jest prawomocny i tym samym taryfa ta wchodzi do stosowania 28 grudnia 2020 r. Informacja Prezesa URE z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie taryfy za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe Nr 97 (1391)

***

SGT EuRoPol Gaz S.A. jest właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał-Europa. Spółka świadczy usługę przesyłową na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa URE na okres do 31 grudnia 2025 roku. Funkcję operatora na tym gazociągu, na mocy decyzji Prezesa URE, pełni OGP Gaz – System S.A., w którego dyspozycji – po wygaśnięciu w maju br. jednego z dwóch tzw. kontraktów historycznych – pozostaje ponad 90 proc. mocy przesyłowych gazociągu.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl
Data publikacji : 28.12.2020
Data modyfikacji : 25.01.2021

Opcje strony

do góry