Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: o ponad 9 proc. w 2021 r. spadną stawki za regazyfikację skroplonego gazu ziemnego (LNG), nieznacznie wzrosną za usługi magazynowania gazu

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę operatorowi Terminalu LNG w Świnoujściu – Polskie LNG oraz operatorowi magazynów Gas Storage Poland.

Taryfa dla usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG), ustalona przez Polskie LNG - operatora Terminalu w Świnoujściu - została zatwierdzona na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Spadek średniej stawki za usługi regazyfikacji wyniesie 9,3 proc[1]. Obniżka stawek za usługi regazyfikacji wynika m. in. z planowanego wzrostu ilości regazyfikowanego gazu i tym samym znacznej poprawy efektywności funkcjonowania Terminalu. Stawka za przeładunek gazu LNG na autocysterny wzrośnie natomiast o 1,4 proc.

Zmiana taryfy dotyczącej usług magazynowania paliwa gazowego ustalona przez Gas Storage Poland oznacza wzrost średnich opłat za te usługi o ok. 1,6 proc. Wzrost stawek opłat związany jest ze wzrostem od 1 stycznia 2021 r. kosztów zakupu usług  przesyłowych. Zmiana taryfy wejdzie w życie najwcześniej 1 stycznia 2021 r. i będzie obowiązywała do 31 marca 2021 roku.

Taryfy obu przedsiębiorców przedsiębiorstwa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE  - Paliwa gazowe.

***

  • Gas Storage Poland (GSP), spółka z grupy kapitałowej PGNiG, jest jedynym przedsiębiorstwem, które posiada koncesję na magazynowanie paliw gazowych i pełni funkcję operatora systemu magazynowania w naszym kraju.
  • W 2020 r. Prezes URE zmienił koncesję GSP na magazynowanie paliw gazowych, poszerzając jej zakres o 100 mln m3 pojemności magazynowej instalacji magazynowej PMG Wierzchowice.
  • Usługi magazynowania gazu w instalacjach magazynowych powinny być świadczone w sposób niedyskryminacyjny i transparentny. GSP opracowała Regulamin Świadczenia Usług Magazynowania (wraz z wzorcami umów o świadczenie usług magazynowych), który ma charakter wiążący dla podmiotów zamawiających usługi magazynowania.
  • Magazyny gazu pełnią istotną rolę w krajowym systemie przesyłowym. Umożliwiają gromadzenie nadwyżek gazu w okresach niższego zapotrzebowania na gaz ziemny i tym samym pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na gaz w okresach zimowych. Zapewniają też optymalizację: zarówno zakupów (krótkoterminowe przechowywanie gazu zwłaszcza przy krótkoterminowych zmianach cen tego surowca), jak i wykorzystania zdolności przesyłowych systemu przesyłowego. Rola magazynów w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu na wypadek krótkotrwałych zmian zapotrzebowania odbiorców lub awarii w systemie, czy zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez możliwość przechowywania zapasów obowiązkowych – jest nie do przecenienia.
  • Polska posiada obecnie siedem podziemnych magazynów gazu wysokometanowego, o statusie instalacji magazynowych (na bazie których udostępniane są usługi magazynowania paliw gazowych) o łącznej pojemności 3,2 mld m³ oraz dwa podziemne magazyny gazu zaazotowanego o łącznej pojemności czynnej 230 mln m3 (wykorzystywane przez sektor wydobycia gazu ziemnego). Aktualnie pojemności czynne instalacji magazynowych pozwalają na pokrycie około 17 proc. rocznego zapotrzebowania.
  • Polskie LNG jest właścicielem i operatorem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. W maju 2016 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił spółce koncesji na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację LNG w instalacjach skroplonego gazu ziemnego (koncesja obowiązuje do 31 grudnia 2030 r.).
  • Działalność inwestycyjną Polskie LNG rozpoczęło w 2010 r., zaś terminal eksploatowany jest od 2016 r. Powstanie terminalu umożliwiło import gazu skroplonego do Polski z dowolnego kierunku na świecie.
  • Zdolność regazyfikacyjna terminalu wynosi 5 mld Nm³ rocznie. Na terenie terminalu zlokalizowane są także dwa kriogeniczne zbiorniki do procesowego magazynowania LNG o pojemności 160 000 m³ każdy.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

[1] W porównaniu do stawek obowiązujących w 2020 roku.

Data publikacji : 17.12.2020
Data modyfikacji : 17.12.2020

Opcje strony

do góry