Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9166,Rynek-gazu-konsultacje-ACER.html
18.04.2024, 15:22

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: konsultacje ACER

Do 9 grudnia 2020 r. trwają konsultacje ACER dotyczące możliwości obniżenia dopuszczalnych wartości mnożników stosowanych dla krótkoterminowych produktów z zakresu zdolności przesyłowej gazu ziemnego.

Celem konsultacji prowadzonych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Regulatorów Energii (the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators), jest zebranie od uczestników rynku gazu opinii i informacji dotyczących możliwości obniżenia od 1 kwietnia 2023 r. wartości mnożników, które mają wpływ na koszty krótkoterminowych usług przesyłania paliwa gazowego. Mnożniki te wykorzystywane są do obliczania cen bazowych dla dobowych i śróddziennych produktów z zakresu zdolności przesyłowej gazu ziemnego. Cena bazowa dla konkretnego produktu krótkoterminowego wynika z iloczynu ceny bazowej produktu długoterminowego i mnożnika odpowiadającego danemu produktowi krótkoterminowemu.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu taryfowego[1], wartość mnożników dla dobowych i śróddziennych produktów dotyczących zdolności przesyłowej gazu ziemnego:

  • powinna mieścić się w przedziale od 1 do 3;
  • w uzasadnionych przypadkach może być wyższa od 3 lub niższa niż 1, jednak nie mniejsza niż 0.

Wartość mnożników stosowana obecnie w taryfie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. dla produktów dobowych i śróddziennych wynosi 2,2.

Zgodnie z Kodeksem taryfowym[2] od 1 kwietnia 2023 r. maksymalny poziom mnożników dla dobowych i śróddziennych standardowych produktów z zakresu zdolności przesyłowej gazu ziemnego nie będzie mógł być wyższy niż 1,5, jeżeli do 1 kwietnia 2021 r. ACER wyda zalecenie, aby obniżyć maksymalną wartość mnożników do tego poziomu.

***

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl


[1] Art. 13 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 s. 29); tzw. kodeks taryfowy.

[2] Art. 13 ust. 3 ww. kodeksu.

Data publikacji : 01.12.2020
Data modyfikacji : 01.12.2020

Opcje strony