Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ceny gazu ziemnego sprowadzanego z krajów UE niższe niż w roku ubiegłym

W trzecim kwartale br. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE wyniosła prawie 35 zł/MWh. Jest to jedna z najniższych kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy od początku 2015.

Od początku 2019 r. kwartalne ceny zakupu gazu z zagranicy systematycznie spadały: z niewiele ponad 96 zł/MWh w pierwszym kwartale 2019 r. do niespełna 31 zł/MWh w drugim kwartale br. Mimo, że w trzecim kwartale 2020 r. cena wzrosła o niecałe 4 zł w porównaniu do drugiego kwartału, to wciąż była drugą, najniższą od prawie sześciu lat. W tym czasie historycznie najwyższa średnia cena wyniosła 104,13 zł/MWh w czwartym kwartale 2018 r.

***

  • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki cyklicznie przedstawia informacje[1] o średnich cenach zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
  • Średnie ceny zakupu gazu ziemnego w poprzednich kwartałach dostępne są w sekcji Ceny, wskaźniki na stronie URE.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

[1] Na podstawie art. 49c ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).

Data publikacji : 13.11.2020
Data modyfikacji : 13.11.2020

Opcje strony

do góry