Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dyrektor ACER z wizytą w Polsce

Na zaproszenie Prezesa URE z wizytą w Polsce przebywa dziś Christian Zinglersen, dyrektor unijnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators). Celem wizyty było między innymi omówienie najważniejszych wyzwań stojących przed polskim rynkiem energii oraz działań zaplanowanych w ramach transformacji sektora. ACER ma do odegrania kluczową rolę we wdrażaniu wielu priorytetowych działań w obszarze europejskiej polityki energetycznej.

- Od dłuższego czasu planowałem ponownie odwiedzić Warszawę aby spotkać się z Rafałem Gawinem i jego zespołem oraz innymi przedstawicielami sektora i decydentami. Wymiana poglądów na temat zagadnień dotyczących rynku energii jest dla mnie bardzo wartościowa, szczególnie w czasie, kiedy energetyka przechodzi tak ogromna zmianę na każdym szczeblu: europejskim, regionalnym i krajowym. Wiele z tych zmian będzie zależało od decyzji regulacyjnych – tym większa jest potrzeba stałego dialogu – powiedział Christian Zinglersen, dyrektor ACER.

- Krajowe organy regulacyjne, takie jak URE, chronią konsumentów podejmując działania na rzecz promowania skutecznej konkurencji oraz prowadząc nadzór nad rynkiem energii, m.in. w kontekście manipulacji rynkowych. W tym zakresie rola ACER i współpraca, którą umożliwia Agencja, są nie do przecenienia - podkreślał Rafał Gawin, Prezes URE.

Prezes URE i dyrektor ACER rozmawiali o najważniejszych kwestiach związanych z transformacją sektora energetycznego w kontekście wyzwań związanych z wdrażaniem prawodawstwa unijnego oraz roli organów regulacyjnych w tym procesie. Christian Zinglersen oraz Rafał Gawin spotkają się dziś także z Michałem Kurtyką, ministrem klimatu i środowiska oraz z przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Christian Zinglersen kieruje Agencją od początku 2020 roku. Jego kandydatura na dyrektora Agencji została poprzedzona pozytywnym zaopiniowaniem przez Radę Organów Regulacyjnych ACER. Kadencja Dyrektora Agencji wynosi 5 lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia.

***

  • Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) jest unijną agencją z siedzibą w Lublanie. Działa od 2011 roku.
  • Celem działań Agencji jest koordynacja i wspieranie współpracy krajowych organów regulacyjnych.
  • ACER posiada również uprawnienia do monitorowania rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności cen detalicznych energii i gazu, dostępu do sieci, w tym dostępu do energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii oraz przestrzegania praw konsumentów.
  • Zaangażowanie w prace ACER jest stałym elementem międzynarodowej aktywności Prezesa URE. Działania Agencji ukierunkowane są przede wszystkim na integrację rynków krajowych w jeden wspólny unijny rynek energii. Współpraca organów regulacyjnych realizowana jest głównie za pośrednictwem Rady Regulatorów ACER - organu opiniodawczego oraz poprzez grupy robocze i zespoły zadaniowe, które wspierają Agencję w pracach na rzecz utworzenia wewnętrznego rynku energii.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

Data publikacji : 30.10.2020
Data modyfikacji : 30.10.2020

Opcje strony

do góry