Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: Prezes URE rozpoczyna konsultacje dotyczące wskaźników do przesyłowych taryf gazowych na 2022 rok

Konsultacje potrwają do 14 grudnia br. Konsultowane wskaźniki będą wykorzystywane w rozliczeniach z użytkownikami systemu przesyłowego gazu w 2022 r. na sieciach będących własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System oraz SGT EuRoPol GAZ.

Konsultacje dotyczą:

  • poziomu mnożników,
  • poziomu współczynników sezonowych i ich obliczeń,
  • poziomów rabatów określonych na punktach wejścia z terminalu LNG,
  • rabatów stosowanych w celu obliczenia cen bazowych standardowych produktów dotyczących zdolności przerywanej.

Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego dokumentu należy opisać na przygotowanym przez Urząd szablonie oraz przesłać na adres: konsultacje.nctar@ure.gov.pl, w terminie do 14 grudnia br.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi konsultacje na podstawie art. 28 rozporządzenia Komisji ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (tzw. kodeks NC TAR)[1].

 

Agnieszka Głośniewska           
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl 
tel. 22 487 55 94


[1] Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu; Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 s. 29.

Data publikacji : 14.10.2020
Data modyfikacji : 08.12.2020

Opcje strony

do góry