Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne konsultacje ACER

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) w tym tygodniu rozpoczęła konsultacje obejmujące kilka ważnych dla uczestników rynków energii obszarów. Dotyczą one wskaźników, które mają służyć ocenie barier wejścia nowych podmiotów na europejski rynek energii elektrycznej oraz kształtowania cen na tym rynku. Inny proces konsultacyjny dotyczy produktów na rynku dnia następnego oferowanych przez NEMO, które mogą być wykorzystane w procesie łączenia rynków.

Gdzie są bariery utrudniające konkurencję?

We wrześniu br. Europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) zainicjowała konsultacje, których celem jest zebranie opinii od zainteresowanych stron na temat badania ACER dotyczącego efektywnego kształtowania cen oraz łatwego wejścia na rynek i udziału nowych graczy oraz mniejszych podmiotów w rynkach energii elektrycznej, opracowanego zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) 2019/942. Informacje uzyskane z konsultacji posłużą do określenia barier rozwoju konkurencji oraz wskaźników służących do ich monitorowania, jak również kombinacji tych wskaźników.

Następnie ACER, w corocznym sprawozdaniu z wyników monitorowania rynku, wskaże przeszkody, które mogą utrudniać dokończenie budowy wspólnego rynku. Może też przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Komisji opinię w sprawie ewentualnych środków usunięcia takich przeszkód.

Celem podjętych prac jest wsparcie krajowych regulatorów w lepszym identyfikowaniu i usuwaniu barier rynkowych, a także w monitorowaniu postępów w projektowaniu unijnych rynków energii.  

Konsultacje potrwają do niedzieli, 25 października br.

NEMO proponują produkty dnia następnego udostępniane w łączeniu rynków

Kolejne konsultacje ACER dotyczą produktów, które wyznaczeni operatorzy rynku energii elektrycznej – tzw. NEMO -  zaproponowali w łączeniu rynków dnia następnego. Konsultacje te prowadzone są na podstawie rozporządzenia Komisji ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (tzw. rozporządzenie CACM)[1] i mają na celu podjęcie najwłaściwszej decyzji w sprawie przedstawionej przez NEMO propozycji.

Uwagi w ramach tych konsultacji można zgłaszać do wtorku, 27 października br.

ACER i URE zachęcają zainteresowane podmioty do udziału w konsultacjach społecznych.

 

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Głośniewska           
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl 
tel. 22 487 55 94

 

[1] Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi

Data publikacji : 09.10.2020

Opcje strony

do góry