Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zgoda dla GAZ-SYSTEM na obrót gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania

Prezes URE wydał zgodę na prowadzenie przez OGP GAZ-SYSTEM obrotu gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania oraz na przesyłanie gazu do i z tych obszarów. Zgoda obowiązuje od 1 października br. do 1 października 2021 r.

29 września 2020 r. Prezes URE, na wniosek OGP GAZ-SYSTEM, wydał zgodę na prowadzenie przez spółkę obrotu gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania oraz na przesyłanie gazu do i z tych obszarów.

Decyzja regulatora została wydana na podstawie rozporządzenia[1] Komisji ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych. Operator skorzystał z przysługujące go mu prawa i zwrócił się do Urzędu Regulacji Energetyki o zgodę na prowadzenie obrotu gazem na sąsiadującym obszarze bilansowania oraz na przesyłanie gazu do i z tego obszaru bilansowania. Uzyskanie zgody jest alternatywą dla obrotu produktami przenoszącymi prawo własności lub produktami związanymi z lokalizacją na jego własnym obszarze bilansowania.

Przed wydaniem zgody Prezes URE ocenił wniosek operatora pod kątem wpływu wskazanych w nim działań przedsiębiorcy na poprawę funkcjonowania krajowego rynku gazu. Wydając decyzję regulator brał także pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i integralności systemu przesyłowego oraz dostępu użytkowników sieci do zdolności w punktach połączeń międzysystemowych oraz możliwość ich wykorzystania.

Agnieszka Głośniewska           
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl 
tel. 22 487 55 94

 

[1] art. 9 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych.

Data publikacji : 07.10.2020

Opcje strony

do góry