Nawigacja

Jak ocenić, czy Europie wystarczy zasobów energii elektrycznej? Najnowsze decyzje ACER.

Ile energii elektrycznej wystarczy Europie? Jaka jej ilość zaspokoi potrzeby poszczególnych krajów? Jak określić poziom zapotrzebowania na wspólnym rynku? 5 października br. Unijna Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) opublikowała decyzję poświęconą wystarczalności zasobów energii.

ACER decyzją nr 24/2020 zatwierdziła metodykę oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim, a decyzją nr 23/2020 - metodykę dotyczącą określenia wartości niedostarczonej energii elektrycznej, kosztu wejścia na rynek nowej jednostki i normy niezawodności. Decyzje zostały poprzedzone konsultacjami publicznymi, o których URE informował w maju br.

Metodyka określona decyzją nr 24/2020 dotyczy oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim. Zgodnie z wytycznymi w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, projekty metodyk zostały przygotowane przez ENTSO-E. Również na ENTSO-E spoczywa obowiązek corocznej oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim. Ocena ta przeprowadzana jest dla równoległych scenariuszy (z rynkami mocy oraz bez rynków mocy) na 10 lat i będzie powtarzana co roku.

Druga z wymienionych metodyk określa sposób wyznaczenia:

  • wartości niedostarczonej energii (ang. VOLL - value of lost load),
  • kosztu wejścia na rynek nowej jednostki (ang. CONE - cost of new entry),
  • normy niezawodności (ang. RS - reliability standard).

Wyniki obliczeń dokonanych na podstawie tej metodyki będą miały wpływ na funkcjonowanie mechanizmów mocowych. W przypadku rynku polskiego metodyki przełożą się na parametry rynku mocy (takie jak m.in. VOLL czy koszt wejścia nowej jednostki na rynek).

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej[1], VOLL powinien odzwierciedlać skłonność odbiorcy do poniesienia dodatkowych kosztów dla uniknięcia przerwy w dostawie energii elektrycznej (ang. willingness to pay – WTP). Będzie to jeden wskaźnik uśredniony dla całego kraju i wyznaczony w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone na reprezentatywnej grupie odbiorców.

Koszt wejścia na rynek nowej jednostki zostanie wyznaczony dla wybranej technologii w oparciu o jednostkowe (odniesione do 1 MW mocy) nakłady inwestycyjne, roczne koszty stałe oraz jednostkowe koszty zmienne funkcjonowania jednostki wytwórczej. Natomiast norma niezawodności zostanie obliczona z wykorzystaniem VOLL oraz CONE.

Wdrożenie metodyk ACER pozwoli zdiagnozować problemy strukturalne, które mogą utrudniać zagwarantowanie dostępności energii elektrycznej. Dzięki temu możliwe będzie budowanie długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska           
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94 

 

[1]  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

Data publikacji : 06.10.2020
Data modyfikacji : 06.10.2020

Opcje strony

do góry