Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2020 r.

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, Prezes URE publikuje informacje o średnich cenach sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. W II kwartale 2020 r. cena ta wyniosła 245,36 zł/MWh.

Szczegóły, w tym metodologia obliczania cen, znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 46/2020  w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2020 roku 

Data publikacji : 23.09.2020

Opcje strony

do góry