Nawigacja

Komisja Europejska prowadzi przegląd dyrektywy dotyczącej opodatkowania energii. Do 14 października trwają konsultacje społeczne.

Komisja Europejska zwróciła się do obywateli państw członkowskich oraz wszystkich zainteresowanych stron (organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych, przedsiębiorstw, administracji krajowych) o przekazanie opinii oraz wszelkich informacji mogących wspomóc prowadzony przez Komisję przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii[1]. Konsultacje społeczne potrwają do 14 października.

Dlaczego rewizja dyrektywy podatkowej?

Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu wymaga wielu zmian w obecnie obowiązujących przepisach prawa. Wśród aktów, które podlegają rewizji, znalazła się dyrektywa Rady z 2003 r. w sprawie wspólnotowych przepisów dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Dyrektywa ta ustanawia wspólnotowe przepisy dotyczące opodatkowania energii elektrycznej oraz produktów energetycznych wykorzystywanych jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania.

Zgodnie z założeniami Komisji, przegląd i rewizja dyrektywy powinny koncentrować się głównie na kwestiach środowiskowych. Od czasu wejścia w życie dyrektywy w 2003 r. zaszły bowiem bardzo duże zmiany na rynkach energii elektrycznej i gazu oraz w stosowanych technologiach. Zmieniły się również międzynarodowe zobowiązania Unii Europejskiej, a także ramy regulacyjne UE w dziedzinie energii i zmian klimatycznych.

Zdaniem Komisji[2] dyrektywa w obecnym brzmieniu nie wypełnia już swojego głównego celu, jakim jest prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a szeroki zakres zwolnień i obniżek sprzyja stosowaniu w produkcji energii paliw kopalnych. Dyrektywa nie promuje także odpowiednio redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej ani paliw alternatywnych (wodór, paliwa syntetyczne, e-paliwa, biopaliwa zaawansowane, energia elektryczna itp.).

Restrukturyzacja opodatkowania energii i zmniejszenie dopłat do paliw kopalnych wpisują się w cele transformacji energetycznej i Europejskiego Zielonego Ładu.

URE zachęca do udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska           
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94 


[1] Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0096&from=PL

[2] Ocena opublikowana we wrześniu 2019 r. i uznana w konkluzjach Rady przyjętych przez ministrów finansów UE 5 grudnia 2019 r.; https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ecofin/2019/12/05/ ; https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/energy-tax-report-2019.pdf .

Data publikacji : 17.09.2020
Data modyfikacji : 23.09.2020

Opcje strony

do góry