Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wielkość obrotu i przesyłu gazu ziemnego w II kwartale 2020 r.

Na koniec II kwartału 2020 r. 187 podmiotów posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi w Polsce, a 91 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyły w obrocie gazem ziemnym.

W II kwartale 2020 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach obrotu hurtowego gazem ziemnym w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 3 423 206 MWh (średnia cena 62,96 zł/MWh), natomiast wolumen gazu dostarczonego w tym okresie w wyniku realizacji kontraktów zawartych na giełdzie towarowej wyniósł 25 564 633 MWh (średnia cena 71,15 zł/MWh).

Kontrakty zawarte na Towarowej Giełdzie Energii dały następujące wielkości dostarczonego wysokometanowego gazu ziemnego:

  • na rynku RDNG (Rynek Dnia Następnego Gazu) - 3 736 248 MWh,
  • na rynku RDBG (Rynek Dnia Bieżącego Gazu) - 1 152 889 MWh,
  • na rynku terminowym z dostawą gazu (RTTG i RTPG[1]) - 20 675 496 MWh.

W porównaniu do drugiego kwartału 2019 r. w II kwartale 2020 r. o 9,7 proc. zmniejszyła się ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy. O 3,7 proc. zwiększyły się dostawy gazu wysokometanowego z UE, a o 14,7 proc. zmniejszyły się dostawy gazu wysokometanowego spoza UE. Natomiast dostawy gazu terminalem LNG wzrosły o 23 proc.

Więcej informacji na temat przesyłu i obrotu gazem ziemnym za II kwartał 2020 r. w sekcji Hurtowy rynek gazu ziemnego - monitoring

 

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Głośniewska           
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Od 4 maja 2020 r. obrót instrumentami terminowymi z dostawą gazu ziemnego odbywa się na Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu (RTPG) na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF) prowadzonej przez TGE S.A.

Data publikacji : 16.09.2020
Data modyfikacji : 21.10.2020

Opcje strony

do góry