Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9011,Prezes-URE-o-przyszlosci-kogeneracji-na-XXIV-Forum-Cieplownikow-Polskich-w-Miedz.html
26.05.2024, 22:53

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE o przyszłości kogeneracji na XXIV Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach

Nowy Zielony Ład i wyzwania stojące przez sektorem ciepłowniczym związane z realizacją europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej zdominowały tematykę paneli inauguracyjnych podczas Forum Ciepłowników Polskich, które po raz dwudziesty czwarty odbywa się w Międzyzdrojach.

W dyskusji dotyczącej regulacji Green Deal w ciepłownictwie wziął udział między innymi profesor Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego. Zwrócił uwagę, że wyzwania stojące przed polskim sektorem ciepłowniczym powinny być postrzegane jako szansa, którą należy wykorzystać. – Ciepłownictwo nie jest problemem, a może być częścią rozwiązania w procesie transformacji – podkreślał europarlamentarzysta.

Uczestnicy dyskusji na temat polityki regulacyjnej w polskim ciepłownictwie skupili się natomiast na kluczowych zagadnieniach dotyczących mechanizmów regulacyjnych dla sektora w kontekście możliwości realizacji polityki Nowego Zielonego Ładu w sektorze.

- Kogeneracja jest przyszłością. Jest efektywna i daje możliwość poszukiwania mniej emisyjnych paliw. Model regulacyjny dla kogeneracji promuje ten rodzaj wytwarzania chociażby poprzez różne systemy wsparcia -  wskazywał regulator. - Kogeneracja jest przyszłością, ale trzeba też na nią spojrzeć znacznie szerzej: jako stabilne źródło stanowi szansę i idealne uzupełnienie dla elektroenergetyki rozproszonej. Wyzwaniem jest poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji – dodał Rafał Gawin.

Forum Ciepłowników Polskich to jedno z najważniejszych, corocznych spotkań branżowych, na którym poruszane są najistotniejsze kwestie sektora ciepłowniczego w Polsce. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

 

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Głośniewska           
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

Data publikacji : 14.09.2020
Data modyfikacji : 05.10.2020

Opcje strony