Nawigacja

Prezes URE rozliczył pomoc publiczną dla tzw. kontraktów długoterminowych za 2019 rok oraz ustalił jej koszty na 2021

Korekta kosztów osieroconych i kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2019 rok

Realizując zapisy ustawy o zasadach pokrywania kosztów wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych (tzw. KDTów)[1], Prezes URE dokonał korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów zużycia gazu ziemnego za 2019 r. dla wytwórców objętych tą ustawą.

W 2019 roku w tym programie uczestniczyli następujący wytwórcy:

 • Elektrownia Pątnów II,
 • Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna,
 • CEZ Chorzów,
 • Elektrociepłownia „Zielona Góra.

Ogólne saldo środków publicznych przekazanych wytwórcom za 2019 r., z uwzględnieniem otrzymanych przez wytwórców zaliczek i ustalonych korekt wynosi 254,7 mln zł. W porównaniu z 2018 rokiem wytwórcy otrzymali o 19 proc. mniejszą kwotę pomocy publicznej.

Wysokość kosztów osieroconych na 2021 r.

W 2021 roku w systemie uczestniczyć będą już tylko 3 podmioty: Elektrownia Pątnów II, CEZ Chorzów oraz Elektrociepłownia „Zielona Góra”. Łączna kwota tzw. kosztów osieroconych na 2021 r. dla tych trzech wytwórców energii wyniesie ponad 109 mln złotych.

***

 • Na podstawie ustawy z 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (zawartych latach 1994-1998 ze spółką PSE), które nie mogły być realizowane na europejskim, zliberalizowanym rynku energii elektrycznej, uruchomiony został program pomocy publicznej, który miał ułatwić wytwórcom działanie na rynku konkurencyjnym.
 • Ustawa o rozwiązaniu KDT określa zasady udzielania pomocy publicznej. Wytwórcy, wymienieni w załączniku nr 2 do ustawy KDT, w latach 2008-2025, tj. w okresie tzw. korygowania kosztów osieroconych mają prawo do uzyskania pomocy w wysokości maksymalnie 12,6 mld zł (kwota zdyskontowana do wartości na 1 stycznia 2007 r.).
 • Ustawa o rozwiązaniu KDT przewiduje również możliwość pokrywania kosztów gazu ziemnego, którego dostawy do jednostek opalanych gazem ziemnym objęte są umowami długoterminowymi i zawierają formułę take or pay.
 • Sektor wytwarzania w okresie od 2008 r do 2019 roku otrzymał prawie 17 mld zł (w cenach bieżących), w tym ponad 57 proc. przypadło wytwórcom z grupy PGE, zaś TAURON otrzymał prawie 13 proc. Oznacza to, że stopień realizacji programu pomocy publicznej na mocy ustawy o rozwiązaniu KDT wyniósł ponad 80 proc.
 • Obecnie w programie pozostali wytwórcy z grup: POLENERGIA, CEZ, ZE PAK oraz PGE (EC Zielona Góra).
 • Ustawa o rozwiązaniu KDT nakłada na Prezesa URE szereg obowiązków związanych z rozliczaniem pomocy publicznej. Regulator m.in. ustala dla poszczególnych wytwórców korzystających z systemu wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych.
 • Szczegóły tegorocznych decyzji Prezesa URE znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 37/2020 w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2019 rok oraz Informacji nr 38/2020 w sprawie wysokości zaktualizowanych na rok 2021 kwot kosztów osieroconych

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

 

[1] Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

 

Data publikacji : 03.08.2020

Opcje strony

do góry