Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegająca obowiązkowi publicznej sprzedaży

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, wyniosła za II kwartał 2020 r. 239,77 zł/MWh. Istotny wpływ na poziom tej ceny miały kontrakty zawierane z dużym (rocznym, dwuletnim) wyprzedzeniem. Należy zatem uwzględnić, że cena ta może nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych.

W I kwartale 2020 r. średnia cena wyniosła 235,44 zł/MWh.

Szczegółowe informacje znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 35/2020.

Data publikacji : 14.07.2020

Opcje strony

do góry