Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: konsultacje w sprawie punktów właściwych systemu przesyłowego

W związku ze zmianami na rynku gazu ziemnego wynikającymi z zawartego 5 czerwca 2020 r. porozumienia międzyoperatorskiego pomiędzy operatorami systemu przesyłowego Polski i Ukrainy oraz realizacją inwestycji Baltic Pipe, niezbędne stało się wprowadzenie zmian na liście punktów właściwych systemu przesyłowego.

Urząd Regulacji Energetyki przygotował propozycję zmodyfikowanych list punktów właściwych Krajowego Systemu Przesyłowego i Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia. Wszyscy uczestnicy rynku mogą zgłaszać Prezesowi URE swoje uwagi i propozycje dotyczące tego dokumentu w terminie 6-20 lipca 2020 r. pisemnie na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: drr@ure.gov.pl

Komunikat w sprawie konsultacji punktów właściwych systemu przesyłowego oraz listy: Punktów właściwych Krajowego Systemu Przesyłowego i Punktów właściwych Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) dostępne są zakładce Paliwa gazowe - Europejski rynek gazu

Data publikacji : 03.07.2020
Data modyfikacji : 03.07.2020

Opcje strony

do góry