Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: 5 czerwca 2020 r. Prezes URE zatwierdził taryfy dwóm spółkom przesyłu - Gaz-System oraz EuRoPol Gaz

Taryfa dla Gaz-System

Wprowadzenie w życie taryfy Gaz-System oznacza wzrost stawek w punktach wejścia o 10 proc. dla gazu E i 13,1 proc. dla gazu L w stosunku do stawek obowiązujących w 2020 r. Stawki w punktach wyjścia wzrosną odpowiednio o 0,1 proc. (E) i 2,1 proc. (L). Wzrost stawek wynika z realizowanych przez Gaz-System znacznych inwestycji o strategicznym charakterze, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Taryfa dla SGT EuRoPol Gaz na 2021 r.

Prezes URE zatwierdził taryfę za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego na 2021 rok polskim odcinkiem systemu gazociągów tranzytowych Jamał-Europa, należącym do EuRoPol GAZ. Wprowadzenie do stosowania taryfy na 2021 rok skutkować będzie wzrostem średnich płatności za usługę przesyłania gazu o 16,5 proc. w stosunku do obecnie stosowanej taryfy tego Przedsiębiorstwa. Obecnie stosowana jest taryfa zatwierdzona w grudniu 2016 r., tj. Taryfa na 2017 rok, z uwagi na wniesione odwołania od decyzji zatwierdzających taryfy na lata 2018-2020.  

Taryfa ta jest jednak niższa od taryfy zatwierdzonej na 2020 r. – średnio o 15,4 proc. Taryfa na 2020 r. nie została wprowadzona do stosowania ze względu na odwołanie Przedsiębiorstwa do Sądu (postępowanie w toku). Taryfa może być jednak wprowadzona do końca br., o ile decyzja Prezesa URE w tym zakresie uprawomocni się do 31 grudnia 2020 r.

Obydwie taryfy zostały zatwierdzone na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nowe taryfy zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe.

***

  • OGP Gaz – System S.A. jest odpowiedzialny za przesył gazu ziemnego na terenie Polski.  Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.
  • SGT EuRoPol GAZ S.A. jest właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał-Europa. Spółka świadczy usługę przesyłową na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa URE na okres do 31 grudnia 2025 roku. Funkcję operatora na tym gazociągu, na mocy decyzji Prezesa URE, pełni OGP Gaz –System S.A., w którego dyspozycji – po wygaśnięciu w maju br. jednego z dwóch tzw. kontraktów historycznych – pozostaje ponad 90 proc. mocy przesyłowych gazociągu.
  • 31 maja 2019 r. została zatwierdzona taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego, ustalona przez SGT EuRoPol GAZ S.A. na 2020 r. Podobnie jak w przypadku taryf tego przedsiębiorstwa na rok 2018 i 2019, również ta nie została wprowadzona do stosowania na skutek odwołania wniesionego od decyzji zatwierdzającej tę taryfę, o czym Prezes URE poinformował 12 czerwca 2019 r. (Biuletyn Branżowy URE – Paliwa gazowe nr 52). Tym samym, do rozliczeń za usługi przesyłania gazu świadczone na polskim odcinku gazociągu Jamał-Europa była stosowana ostatnia prawomocna taryfa tego przedsiębiorstwa tj. taryfa na 2017 r.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

Data publikacji : 05.06.2020
Data modyfikacji : 05.06.2020

Opcje strony

do góry