Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wielkość obrotu i przesyłu gazu ziemnego w I kwartale 2020 r.

Na koniec I kwartału 2020 r. 186 podmiotów posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi w Polsce, a 93 przedsiębiorstwa aktywnie uczestniczyły w obrocie gazem ziemnym.

W I kwartale 2020 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach obrotu hurtowego w ramach transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 5 036 548 MWh (średnia cena 86,63 zł/MWh), natomiast wolumen gazu dostarczonego w tym okresie w wyniku realizacji kontraktów zawartych na giełdzie towarowej wyniósł 48 486 342 MWh (średnia cena 84,38 zł/MWh).

W wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii wolumen dostarczonego wysokometanowego gazu ziemnego wyniósł:

  • na rynku RDNG (Rynek Dnia Następnego Gazu) - 5 413 967 MWh,
  • na rynku RDBG (Rynek Dnia Bieżącego Gazu) - 1 823 948 MWh,
  • na rynku terminowym z dostawą gazu (RTTG) - 41 248 427 MWh.

W sieci przesyłowej, w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r., w I kwartale 2020 r. ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy spadła o 10,8 proc. Dostawy gazu wysokometanowego z UE były niższe o 43,3 proc., natomiast dostawy gazu terminalem LNG wzrosły o 41,3 proc. Dostawy spoza UE (bez LNG) zmniejszyły się o 17,7 proc.

Więcej informacji na temat przesyłu i obrotu gazem ziemnym za I kwartał 2020 r. w sekcji Hurtowy rynek gazu ziemnego - monitoring

Data publikacji : 05.06.2020

Opcje strony

do góry