Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wniosek o derogację dla gazociągu Nord Stream 2 odrzucony przez niemieckiego regulatora

Strona polska czynnie uczestniczyła w konsultacjach dotyczących przyznania odstępstwa od stosowania prawa UE wobec gazociągu Nord Stream 2. Organem koordynującym proces przygotowania stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w tej sprawie był Prezes URE, a w prace aktywnie zaangażowane były Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Na początku 2020 r. niemiecki organ regulacyjny Bundesnetzagentur (BNetzA) informował o otrzymaniu wniosku spółki Nord Stream 2 AG w sprawie udzielenia derogacji od stosowania zapisów zrewidowanej dyrektywy gazowej wobec niemieckiego odcinka gazociągu Nord Stream 2 oraz o rozpoczęciu konsultacji w tej sprawie.

Wniosek ten został odrzucony przez BNetzA, o czym regulator poinformował w ubiegły piątek, 15 maja br. W informacji wyjaśniono, że połączenie to nie może skorzystać z derogacji, ponieważ nie zostało jeszcze ukończone (tj. nie został spełniony warunek umożliwiający ewentualne udzielenie derogacji, który mówi, iż projekt powinien być zrealizowany do 23 maja 2019 roku).

Takie stanowisko niemieckiego regulatora oznacza, że gazociąg ma zostać objęty regulacjami unijnego prawa. W konsekwencji magistrala będzie zarządzana przez niezależnego operatora, strony trzecie będą mogły uzyskać do niej dostęp na niedyskryminacyjnych zasadach, a obowiązujące dla niej taryfy będą ustalane pod kontrolą BNetzA.

Znowelizowana dyrektywa gazowa zapewnia wszystkim przedsiębiorcom jednolite zasady i równość dostępu do infrastruktury w całej Unii Europejskiej i dotyczy zarówno firm europejskich, jak i dostawców spoza UE, czyli m.in. operatora budowanego gazociągu podmorskiego przez Morze Bałtyckie.

Przestrzeganie prawa UE w stosunku do całej infrastruktury gazowej - również tej sprowadzającej gaz na terytorium Unii - będzie miało pozytywny wpływ na konkurencję, prawidłowe funkcjonowanie rynku i bezpieczeństwo dostaw na obszarze wspólnotowego rynku gazu.

***

  • 13 maja 2020 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne[1], która wprowadziła do polskiego prawa postanowienia zrewidowanej dyrektywy gazowej.
  • Przyjęte zmiany ujednolicają ustawową definicję gazociągu międzysystemowego z definicją wynikającą ze znowelizowanej dyrektywy. Zgodnie z nowym brzmieniem wszystkie gazociągi przesyłowe przebiegające przez granicę państwa członkowskiego UE, będą w pełni podlegały europejskim regulacjom.
  • Ustawa określa również kompetencje transgraniczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który ma współpracować z organami regulacyjnymi z państw UE w celu spójnego stosowania prawa Unii Europejskiej w odniesieniu do gazociągów międzysystemowych.
  • Nowe uprawnienia pozwalają regulatorowi na udział w postępowaniach toczących się przed innymi organami regulacyjnymi dotyczącymi gazociągów z państw trzecich. W szczególności regulator uzyskał mandat do udziału w postępowaniach o wyłączenie infrastruktury spod przepisów dyrektywy gazowej (art. 15f i 15h ustawy Prawo energetyczne).

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

[1] Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. poz. 843).

Data publikacji : 20.05.2020
Data modyfikacji : 20.05.2020

Opcje strony

do góry