Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w sprawie tzw. mechanizmu mocowego na Litwie

Do 20 maja br. litewski National Energy Regulatory Council (NERC) prowadzi  konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia mechanizmu mocowego na Litwie.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej reguluje działanie wspólnego rynku energii elektrycznej, w tym funkcjonowanie mechanizmów dotyczących wystarczalności zasobów - zarówno w odniesieniu do mechanizmów istniejących (czyli tych, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską przed wejściem w życie tego rozporządzenia), jak i mechanizmów planowanych. W przypadku Polski takim mechanizmem jest rynek mocy[1].

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, państwa, które planują wprowadzenie takich mechanizmów powinny przeprowadzić szereg analiz i podjąć wszystkie możliwe kroki zmierzające do wyeliminowania zakłóceń na rynku. Mechanizmy związane z zapewnieniem wystarczalności zasobów należy wprowadzać wyłączenie wtedy, gdy zostały wyczerpane wszystkie inne możliwości rozwiązania problemów związanych z funkcjonowaniem rynku.

Dodatkowo, przed ich wprowadzeniem, dane państwo członkowskie zobowiązane jest do przeprowadzenia kompleksowego badania dotyczącego możliwego wpływu takich mechanizmów na sąsiadujące państwo członkowskie, konsultując się przynajmniej z sąsiadującymi państwami członkowskimi, z których siecią posiada bezpośrednie połączenie oraz z zainteresowanymi stronami w tych państwach.

Stosując się do zasad określonych w ww. rozporządzeniu, Republika Litewska przygotowała analizy uzasadniających potrzebę wprowadzenia mechanizmu mocowego, a NERC prowadzi obecnie konsultacje, które umożliwią zebranie uwag na temat metodyki obliczania maksymalnych cen ofert uczestników aukcji od państw członkowskich. Wyniki obliczeń dokonanych na podstawie konsultowanej metodyki będą miały wpływ na funkcjonowanie mechanizmu mocowego na Litwie. Po dokonaniu oceny uwag zgłoszonych przez zainteresowane instytucje i uczestników rynku, NERC przygotuje i opublikuje do konsultacji społecznych projekt mechanizmu.

Link do konsultacji (tylko w języku litewskim).

Przypominamy, że do 27 maja br. Europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) prowadzi konsultacje społeczne dotyczące metod oceny, czy Unia Europejska  posiada wystarczające zasoby energii elektrycznej, potrzebne do zaspokojenia popytu w przyszłości, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl


[1] Nowe rozwiązanie regulacyjne, które zacznie funkcjonować w pełni od 2021 roku, a które zostało wprowadzone ustawą z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz.9) i zaakceptowane decyzją Komisji Europejskiej z 7 lutego 2018 roku.

Data publikacji : 13.05.2020

Opcje strony

do góry