Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8804,Wskazniki-wykorzystywane-do-ustalania-zwrotu-z-kapitalu-w-taryfach-dla-ciepla.html
25.05.2024, 10:34

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wskaźniki wykorzystywane do ustalania zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła

W informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 25/2020 zostały opublikowane wskaźniki stosowane przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła:

  1. średnia jednostkowa cena wytwarzania ciepła przez koncesjonowane przedsiębiorstwa w 2019 r. „Cs” = 40,97 zł/GJ;
  2. średnia jednostkowa stawka przesyłowa we wszystkich systemach ciepłowniczych dla przedsiębiorstw koncesjonowanych w 2019 r. „Cs” = 18,33 zł/GJ;
  3. wskaźnik zmian jednostkowych kosztów stosowanych paliw przez przedsiębiorstwa koncesjonowane wytwarzające ciepło „k” = 5,99 %;
  4. wskaźnik zmian jednostkowych kosztów strat przesyłowych przedsiębiorstw koncesjonowanych „k” = 6,30 %;
  5. udział kosztów paliwa w kosztach wytwarzania ciepła ogółem koncesjonowanych przedsiębiorstw wytwarzających ciepło „z” = 0,4182;
  6. udział kosztów strat ciepła w kosztach przesyłania i dystrybucji ogółem przedsiębiorstw koncesjonowanych „z” = 0,2523.

Więcej w sekcjach:

Zasady zwrotu z kapitału

Wskaźniki stosowane przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła

 

Data publikacji : 03.04.2020

Opcje strony