Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE dla przedsiębiorców: w tarczy antykryzysowej uwzględniono wydłużenie do końca 2020 roku terminu ważności świadectw kwalifikacyjnych. Zmiany dotyczą też komisji kwalifikacyjnych.

W ramach prac rządu nad przepisami tzw. tarczy antykryzysowej, Prezes URE przedstawił szereg postulatów. Jeden z nich dotyczył tzw. świadectw kwalifikacyjnych – czyli dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne. Świadectwa te wydawane są przez komisje kwalifikacyjne po przeprowadzeniu egzaminu bezterminowo lub na okres pięciu lat. Nowe przepisy dotyczą świadectw terminowych, których ważność wygasa w okresie od 1 marca do 30 grudnia 2020 r. i wydłużają ich ważność do 31 grudnia 2020 r.[1]  

Ponadto, do 31 grudnia br. przedłużona zostaje działalność komisji kwalifikacyjnych, których okres powołania upływa między 1 marca 2020 r. a 30 grudnia 2020 r.[2]

Ustawa covid-2[3] wprowadza także możliwość zdalnego sprawdzania kwalifikacji w okresie do 31 grudnia 2020 r., pod warunkiem zachowania możliwości identyfikacji osoby, której kwalifikacje się sprawdza i zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich[4].

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na bieżąco monitoruje stan sektora oraz przepisy obowiązujące przedsiębiorców działających na rynku energetycznym. Od czasu ogłoszenia w naszym kraju stanu epidemii i wynikających z tego ograniczeń, Urząd szczególnie uważnie analizował regulacje, które należałoby zmodyfikować wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i chcąc zapewnić ciągłość ich funkcjonowania.

Przedłużenie ważności terminowych świadectw kwalifikacyjnych oraz zmiany dotyczące wydawania tych świadectw są niezwykle istotne, ponieważ prace w sektorze paliw i energii (czyli w elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach, u dystrybutorów przesyłowych i dystrybucyjnych elektrycznych i gazowych itd.) mogą wykonywać bez nadzoru, jedynie osoby posiadające właściwe świadectwa kwalifikacyjne (typu D i/lub E). Jest to grupa ok 100 000 osób. Zatem, przy braku ważnych świadectw, osoby te nie mogłyby zostać dopuszczone do pracy, a pracodawca ryzykowałby nałożeniem kary pieniężnej - zatrudnianie osób bez wymaganych kwalifikacji jest zabronione i stanowi podstawę do nałożenia sankcji, o której mowa w art. 56 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo energetyczne. Mogłoby się to też przełożyć na brak możliwości zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

 

[1] art. 31x ust. 1 w art. 73 pkt 61 ustawy covid-2

[2] art. 31x ust.2 w art. 73 pkt 61 ustawy covid-2

[4] art. 31x ust. 3 w art. 73 pkt 61 ustawy covid-2

 

 

 

 

 

Data publikacji : 22.04.2020
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony

do góry