Nawigacja

Kontakt z Urzędem Regulacji Energetyki przy użyciu narzędzi teleinformatycznych

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, kierując się odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo interesariuszy oraz pracowników Urzędu, do odwołania zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Regulacji Energetyki (w centrali w Warszawie oraz w Oddziałach Terenowych URE)[1]. Oznacza to, że nie jest możliwy osobisty kontakt z pracownikami URE, a wszystkie sprawy prosimy kierować do Urzędu telefonicznie lub korespondencyjnie (zachęcamy do korzystania z formy elektronicznej).

Jednocześnie, kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego obiegu dokumentów i optymalizacji czasu trwania postępowań prowadzonych przez Prezesa URE, zwracamy się z prośbą o:

  • przesyłanie do Urzędu wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w zakresie np. zatwierdzenia taryfy czy spraw koncesyjnych oraz udzielanych Urzędowi odpowiedzi również w formie elektronicznej (format „.pdf”, a dla tabel format „.xls/.xlsx”, przy zachowaniu formuł przeliczających i sumujących),
  • w miarę możliwości korzystanie z właściwego podpisu elektronicznego w ramach elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP – przesłane tą drogą dokumenty, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego traktowane są na równi z dokumentami w wersji papierowej opatrzonymi stosownymi podpisami.

WAŻNE !!!

  • Formularz w sprawie opłaty koncesyjnej - rozliczenie przychodu osiągniętego w roku 2019 wraz z potwierdzeniem przelewu - należy wysyłać w trybie określonym w zakładce opłaty koncesyjne
  • Przedsiębiorców kontaktujących się z Urzędem w sprawie świadectw/gwarancji pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych prosimy o kierowanie korespondencji na adres:

Szczegółowe informacje w zakładce - Świadectwa pochodzenia energii

 

  • W pozostałych sprawach również zachęcamy do kontaktu mailowego z poszczególnymi Departamentami i Oddziałami Terenowymi URE. Pracownicy Urzędu pozostają do Państwa dyspozycji, a dane kontaktowe URE dostępne są na stronie www.ure.gov.pl w sekcji Kontakt.

Przypominamy:

  • W URE działa Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00; telefon: 22 244 26 36, e-mail: drr@ure.gov.pl.
  • Kontakt dla mediów: rzecznik@ure.gov.pl

 


[1] Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 16 maja 2020 poz. 878).

Data publikacji : 05.06.2020
Data modyfikacji : 05.06.2020

Opcje strony

do góry