Nawigacja

Kontakt z Urzędem Regulacji Energetyki przy użyciu narzędzi teleinformatycznych

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, kierując się odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo interesariuszy oraz pracowników Urzędu, do odwołania ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Regulacji Energetyki (w centrali w Warszawie oraz w Oddziałach Terenowych URE)[1]. Oznacza to, że co do zasady, nie jest możliwy osobisty kontakt z pracownikami URE, a wszystkie sprawy należy kierować do Urzędu telefonicznie lub korespondencyjnie (zachęcamy do korzystania z formy elektronicznej).

Osobisty kontakt z pracownikami Urzędu możliwy będzie jedynie w sprawach, w których udostępnienie akt w formie korespondencyjnej lub elektronicznej[2] nie będzie możliwe (np. ze względu na rozmiar akt) i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oraz przebiegu takiego spotkania z Dyrektorem Departamentu lub Oddziału Terenowego. Jednocześnie informujemy, że spotkania będą organizowane przy zachowaniu reżimu sanitarnego wynikającego z obowiązujących przepisów związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa Państwa i Pracowników Urzędu. Bardzo prosimy o zapoznawanie się z tymi zasadami przed wejściem do budynku Centrali bądź Oddziału Terenowego URE. Szczegóły będą przekazywane podczas umawiania spotkania.

Jednocześnie, kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego obiegu dokumentów i optymalizacji czasu trwania postępowań prowadzonych przez Prezesa URE, zwracamy się z prośbą o:

  • przesyłanie do Urzędu wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w zakresie np. zatwierdzenia taryfy czy spraw koncesyjnych oraz udzielanych Urzędowi odpowiedzi również w formie elektronicznej (format „.pdf”, a dla tabel format „.xls/.xlsx”, przy zachowaniu formuł przeliczających i sumujących),
  • w miarę możliwości korzystanie z właściwego podpisu elektronicznego w ramach elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP – przesłane tą drogą dokumenty, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego traktowane są na równi z dokumentami w wersji papierowej opatrzonymi stosownymi podpisami.

WAŻNE !!!

  • Formularz w sprawie opłaty koncesyjnej - rozliczenie przychodu osiągniętego w roku 2020 wraz z potwierdzeniem przelewu - należy wysyłać w trybie określonym w zakładce opłaty koncesyjne
  • Przedsiębiorców kontaktujących się z Urzędem w sprawie świadectw/gwarancji pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych prosimy o kierowanie korespondencji na adres:

Szczegółowe informacje w zakładce - Świadectwa pochodzenia energii

  • W pozostałych sprawach również zachęcamy do kontaktu mailowego z poszczególnymi Departamentami i Oddziałami Terenowymi URE. Pracownicy Urzędu pozostają do Państwa dyspozycji, a dane kontaktowe URE dostępne są na stronie www.ure.gov.pl w sekcji Kontakt.

Przypominamy:

  • W URE działa Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00; telefon: 22 244 26 36, e-mail: drr@ure.gov.pl.
  • Kontakt dla mediów: rzecznik@ure.gov.pl

 

 


[1] Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 z późn. zm.).

[2] Zgodnie z art. 15 zzzzzn pkt 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.). 

 

 

 

 
Data publikacji: 02.12.2021
Data modyfikacji: 02.12.2021

Opcje strony

do góry