Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8795,Wielkosc-obrotu-i-przesylu-gazu-ziemnego-w-IV-kwartale-2019-r.html
19.04.2024, 17:32

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wielkość obrotu i przesyłu gazu ziemnego w IV kwartale 2019 r.

Na koniec IV kwartału 2019 r. 186 podmiotów posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi w Polsce, a 99 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym.

W IV kwartale 2019 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach obrotu hurtowego w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 11 270 301 MWh (średnia cena wynosiła 90,37 zł/MWh), natomiast wolumen gazu dostarczonego w tym okresie w wyniku realizacji kontraktów zawartych na giełdzie towarowej wyniósł 44 268 683 MWh (średnia cena wynosiła 91,41 zł/MWh).

W wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. wolumen dostarczonego wysokometanowego gazu ziemnego wyniósł:

  • na rynku RDNG (Rynek Dnia Następnego Gazu) - 5 683 479 MWh,
  • na rynku RDBG (Rynek Dnia Bieżącego Gazu) - 2 056 243 MWh,
  • na rynku terminowym z dostawą gazu (RTTG) - 36 528 961  MWh.

W sieci przesyłowej, w porównaniu do ostatniego kwartału 2018 r., w IV kwartale 2019 r. ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy spadła o 2,7 proc. Dostawy gazu wysokometanowego z UE były niższe o 51,4 proc., a dostawy gazu terminalem LNG wzrosły o 18,2 proc.

Więcej informacji na temat obrotu gazem ziemnym i jego przesyle za IV kwartał 2019 r. w sekcji Hurtowy rynek gazu ziemnego - monitoring

 

Data publikacji : 31.03.2020
Data modyfikacji : 02.04.2020

Opcje strony