Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym: kwartalna i roczna

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, Prezes URE publikuje informacje o średnich cenach sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. W IV kwartale 2019 r. cena ta wyniosła 241,41 zł/MWh., natomiast średnia cena za cały 2019 rok to 245,44 zł/MWh.

Szczegóły, w tym metodologia obliczania cen, znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 21/2020  w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2019 roku oraz w Informacji Prezesa URE nr 22/2020 w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2019.

Data publikacji : 30.03.2020

Opcje strony

do góry