Nawigacja

Czasowe zawieszenie przyjmowania interesantów w Urzędzie Regulacji Energetyki

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie naszego kraju zakażeń koronawirusem SARS -CoV-2, kierując się odpowiedzialnością za zdrowie interesariuszy oraz pracowników Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie par. 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491),  do odwołania zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Regulacji Energetyki (w centrali w Warszawie oraz w Oddziałach Terenowych URE).

Oznacza to, że nie jest możliwy osobisty kontakt z pracownikami URE, a wszystkie sprawy prosimy kierować do Urzędu telefonicznie lub korespondencyjnie (w formie papierowej lub elektronicznej).

  • Urząd posiada elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, za pośrednictwem której zarówno obywatele jak i przedsiębiorcy mogą przekazywać korespondencję.
  • W URE działa Punkt Informacyjny dla Odbiorców Paliw i Energii, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00; telefon: 22 244 26 36, e-mail: drr@ure.gov.pl.
  • Kontakt dla mediów: rzecznik@ure.gov.pl
  • W innych sprawach prosimy wyłącznie o kontakt mailowy lub telefoniczny z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu.

Jednocześnie informujemy, że jeśli określona sprawa bezwzględnie wymagałaby obsługi interesantów, Urząd będzie decydować indywidualnie o terminie i formie kontaktu. Dodatkowo przypominamy, że strona może złożyć dobrowolnie oświadczenie o rezygnacji z zapoznania się z całością akt sprawy przed wydaniem decyzji, co przyspieszy zakończenie toczącego się postępowania (w szczególności w sprawach, w których wszystkie dowody pochodzą od tej strony).

Dane kontaktowe URE dostępne są na stronie www.ure.gov.pl w sekcji Kontakt

 

Data publikacji : 16.03.2020
Data modyfikacji : 23.03.2020

Opcje strony

do góry