Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8762,Rusza-monitoring-wykonania-obowiazkow-wynikajacych-z-ustawy-pradowej.html
25.05.2024, 10:08

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rusza monitoring wykonania obowiązków wynikających z ustawy prądowej

Prezes URE rozesłał do przedsiębiorców sprzedających energię elektryczną pisma wzywające do przekazania regulatorowi informacji dotyczących wypełnienia ustawowych obowiązków. Przedsiębiorstwa są zobowiązane do uzupełnienia ankiet do 10 kwietnia br.

1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy tzw. ustawy prądowej zamrażającej ceny energii elektrycznej i nakładającej na sprzedawców określone obowiązki1. Dotyczyły one między innymi: dostosowania cen do poziomu z roku 2018, odpowiednich zmian umów z odbiorcami, czy ponownego wystawiania faktur. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki sprawdza teraz, jak przedsiębiorcy wywiązują się z tych obowiązków.

Każdy przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą (obrotem) energii elektrycznej w 2019 roku, był zobowiązany do dostosowania umów oraz cen w rozliczeniach z klientami do wymogów tzw. ustawy prądowej. W stosunku do gospodarstw domowych (grupa G) przedsiębiorstwa stosujące taryfy powinny stosować ceny taryfowe obowiązujące 31 grudnia 2018 roku, natomiast stosujące oferty rynkowe – ceny nie wyższe niż te z 30 czerwca 2018 r.

Prezes URE przygotował specjalną ankietę i wezwał spółki, które były zobowiązane do wdrożenia ustawowych zmian, do przedstawienia sprawozdań z wykonania tych obowiązków w całym 2019 roku. Urząd niejednokrotnie przypominał przedsiębiorstwom obrotu o konieczności wprowadzenia stosownych zmian związanych z ustawą prądową, a o przygotowaniach do całościowego monitorowania rynku Prezes URE informował już w styczniu.

Ustawa prądowa przewiduje sankcje za jej nieprzestrzeganie, a Prezes URE jest organem właściwym do przeprowadzenia weryfikacji i nałożenia kar pieniężnych na przedsiębiorców, którzy nie zrealizowali zobowiązań ustawowych.

Przedsiębiorcy mogą pobrać ankiety ze strony internetowej URE

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

 

1.Obowiązki te wskazano w art. 5, 6 i 6a ustawy z 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa prądowa).

Data publikacji : 10.03.2020
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony