Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

14 lutego mija termin złożenia wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia za 2019 r.

Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia zawiera m.in. określenie okresu, obejmującego jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacji OZE. 1)

Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia należy złożyć do operatora systemu elektroenergetycznego w terminie 45 dni od dnia zakończenia okresu wytworzenia energii elektrycznej objętej wnioskiem. 2) Oznacza to, że wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia za 2019 r. należy złożyć do operatora najpóźniej do 14 lutego 2020 r.

Termin i tryb składania wniosków wynika z ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii - wiążąca w tym wypadku jest data wpływu wniosku do operatora, a nie data jego nadania w urzędzie pocztowym.

1} art. 45 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lutego 2015 – o odnawialnych źródłach energii
2) art. 45 ust. 4, ustawy z dnia 20 lutego 2015 – o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 10.02.2020
Data modyfikacji : 18.02.2020

Opcje strony

do góry