Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8706,Nowy-arkusz-kalkulacyjny-do-sprawozdania-rocznego-NCR.html
13.04.2024, 05:43

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy arkusz kalkulacyjny do sprawozdania rocznego NCR

Na stronie Urzędu, w sekcji „Obowiązki sprawozdawcze-paliwa ciekłe”, dostępny jest zaktualizowany pomocniczy arkusz kalkulacyjny do sprawozdania rocznego podmiotu realizującego Narodowy Cel Redukcyjnyny, na podstawie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Udostępniony arkusz uwzględnia zmiany w sprawozdawczości wprowadzone w 2019 r.

Pomocniczy arkusz kalkulacyjny

Data publikacji : 31.01.2020
Data modyfikacji : 03.02.2020

Opcje strony