Nawigacja

Prezes URE przypomina o obowiązku sprawozdawczym podmiotów uczestniczących w aukcyjnym systemie wsparcia i systemach FIT/FIP

30 stycznia mija termin składania informacji i sprawozdań wynikających z uczestnictwa w aukcyjnym systemie wsparcia i systemach wsparcia, o których mowa w art. 70a-70f ustawy o odnawialnych źródłach energii (systemy FIT/FIP).

W szczególności przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia o nieudzieleniu pomocy inwestycyjnej w poprzednim roku kalendarzowym dla instalacji, które:

  • wygrały aukcje przeprowadzone w latach 2018-2019, oraz dla których
  • do dnia 31 grudnia 2019 r. wydane zostało zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej w ramach systemów FIT/FIP.

Do złożenia tego oświadczenia są zobowiązani wszyscy wytwórcy, niezależnie od tego czy rozpoczęli wytwarzanie lub sprzedaż energii elektrycznej w ramach ww. systemów wsparcia.

Szczegółowe informacje o obowiązkach sprawozdawczych i formularze znajdują się na stronach:

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

Data publikacji : 29.01.2020
Data modyfikacji : 29.01.2020

Opcje strony

do góry