Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

POWERPOL 2020: Co się wydarzy w energetyce w 2020 roku – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw.

Prezes URE wziął udział w debacie inaugurującej 20. Ogólnopolski Kongres Energetyczno–Ciepłowniczy, który odbywa się dziś w Warszawie.

Regulacje są substytutem konkurencji w sektorach, gdzie np. struktura rynku nie pozwala na funkcjonowanie wystarczającej liczby podmiotów i gdzie mechanizmy rynkowe zawodzą. Jednym z ustawowych zadań regulatora jest zapewnienie konkurencyjnej struktury rynku przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami końcowymi.

Tematem przewodnim Kongresu jest „Zrównoważony rozwój polskiej energetyki”.

- Realizacja polityki klimatyczno-energetycznej w sposób zrównoważony w dużej mierze zależy od dynamiki rozwoju energetyki rozproszonej w naszym kraju. Istotne jest przy tym przygotowanie operatorów systemów dystrybucyjnych do nowego modelu funkcjonowania rynków detalicznych - powiedział Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. - Obszarem szczególnie wrażliwym społecznie jest dostarczanie ciepła. Tym bardziej zmiany dokonywane w tym obszarze powinny mieć charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny – podkreślił regulator.

 

W ocenie Prezesa URE konieczne jest również podjęcie działań, które przyczynią się do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności ekonomicznej. Jednym z takich działań jest jeszcze większa aktywizacja energetyki rozproszonej i włączenie jej do rynku hurtowego przy jednoczesnym maksymalnym łagodzeniu efektów takiej transformacji.

Niezbędna jest zmiana obecnej struktury rynku, czy wręcz zbudowanie go na nowo. – podkreślił Rafał Gawin.

 

W debacie otwierającej konferencję, obok Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, udział wzięli także przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Klimatu, NFOŚiGW oraz spółek sektora energetycznego. Eksperci podkreślali potrzebę dywersyfikacji źródeł energii oraz zmiany polskiego miksu energetycznego.

- Transformacja w kierunku energetyki niskoemisyjnej powinna być dokonywana w sposób zrównoważony i odpowiedzialny społecznie. Oznacza to też dużą odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych za koszty tej zmiany – powiedział Prezes URE.

 

W dalszej części Kongresu eksperci będą dyskutowali między innymi o odnawialnych źródłach energii, polskim rynku gazu i paliw, innowacjach w energetyce, a także potencjale sektora ciepłowniczego.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

Data publikacji : 27.01.2020
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony

do góry