Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8671,Klaus-Dieter-Borchardt-gosciem-Prezesa-Urzedu-Regulacji-Energetyki.html
30.05.2024, 11:30

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Klaus-Dieter Borchardt gościem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

17 stycznia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki spotkał się z zastępcą Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej (DG ENERGY). Wśród poruszanych tematów znalazły się zagadnienia dotyczące polskiego i europejskiego rynku gazu, off shore czy miksu energetycznego.

Jednak głównym tematem rozmów były wyzwania przed jakimi stoi polska energetyka między innymi w kontekście unijnej polityki energetyczno-klimatycznej. Polska wprowadziła już systemy, których celem jest promowanie działań proekologicznych, jak np. wparcie inwestycji w odnawialne źródła energii (aukcje OZE), wsparcie działań zwiększających efektywność energetyczną czy wsparcie dla procesów wysokosprawnej kogeneracji (CHP).

Prezes URE jest organem, który organizuje systemy wsparcia (np. aukcje OZE i CHP). W 2019 roku ustawodawca przeznaczył do sprzedaży poprzez aukcje OZE blisko 185 TWh energii o łącznej wartości ponad 69,6 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia wszystkich aukcji, które przeprowadził Urząd, sprzedano prawie 91 TWh energii elektrycznej o łącznej wartości ok. 20,6 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji może powstać ok. 2,2 GW nowych mocy w technologii wiatrowej, ok. 0,9 GW w technologii PV oraz niecałe 20 MW nowych mocy w pozostałych technologiach OZE.

 

- Wiem, że Polska pracuje nad przepisami dotyczącymi off shore. Zależy mi na regionalnej współpracy wszystkich państw bałtyckich w tym zakresie, a rola regulatorów będzie tu miała duże znaczenie - zauważył Kalus-Dieter Borchardt, zastępca Dyrektora Generalnego DG ENERGY.

 

 

Dywersyfikacja źródeł energii, zmiany polskiego miksu energetycznego mają fundamentalne znaczenie dla gospodarki państwa. A nie do przecenienia jest rosnąca rola nowych technologii, których szybki rozwój z pewnością będzie miał wpływ na ten obszar -  powiedział Rafał Gawin, Prezes URE.

 

Dyrektor Borchardt odniósł się także do cen energii elektrycznej w Polsce i toczącej się na ten temat publicznej debaty.

- Gratuluję polskiemu regulatorowi tego, jak poradziliście sobie z ubiegłorocznym zamrożeniem cen energii elektrycznej. To dobry sygnał, że Polska nie wdrożyła tego rozwiązania w 2020 roku. Teraz bardzo ważne jest, żeby projektowane obecnie przez polski rząd przepisy dotyczące rekompensat dla gospodarstw domowych były w zgodzie z przepisami unijnymi regulującymi definicję konsumenta wrażliwego. Komisja Europejska będzie chciała odnieść się do projektowanych przepisów i we współpracy z regulatorem znaleźć rozwiązanie zadowalające wszystkie strony - zapowiedział przedstawiciel Komisji.

 

Zgodnie z postanowieniami trzeciego pakietu energetycznego, organy regulacji energetyki z krajów członkowskich powinny brać czynny udział w procesie wdrażania europejskiej polityki energetycznej. Prezes URE aktywnie uczestniczy w procesie budowania wspólnego rynku energii poprzez udział w pracach unijnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), działania na szczeblu regionalnym w ramach Inicjatyw Regionalnych, stałą współpracę ze swoimi odpowiednikami z innych państw członkowskich oraz z unijnymi instytucjami, w tym z Komisją Europejską.

DG Energy (Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej) odpowiada za politykę energetyczną UE: zapewnienie Europie dostępu do bezpiecznej i trwałej energii po konkurencyjnych cenach. Zastępca Dyrektora Generalnego DG ENERGY, Klaus-Dieter Borchardt, w DG Energy kieruje trzema dyrektoriatami (A, B i C), które zajmują się polityką energetyczną (dyrektoriat A), wewnętrznym rynkiem energii (B) oraz odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną, a także badaniami i innowacjami (dyrektoriat C). Dyrektor Borchardt przebywa w Polsce z oficjalną wizytą.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

Data publikacji : 17.01.2020
Data modyfikacji : 17.01.2020

Opcje strony