Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek energii należy napisać na nowo - Prezes URE o roli energetyki obywatelskiej i klastrów energetycznych

Każdy z nas na co dzień korzysta z energii. Większość osób pozostaje jednak wyłącznie jej odbiorcami. Dzięki rozwojowi energetyki obywatelskiej może się to zmienić. Jednym z pomysłów prowadzących do rozwoju energetyki obywatelskiej są tzw. klastry energii. Koncepcja ta formalnie wprowadzona została po raz pierwszy w 2016 roku wraz ze zdefiniowaniem w ustawie o odnawialnych źródłach energii pojęcia klastrów energii.

Celem funkcjonowania klastrów jest zapewnienie ciągłości dostaw energii na poziomie lokalnym przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na środowisko naturalne. Skutkiem działania klastrów ma też być wzrost konkurencyjności danego regionu. Współpracując z pozostałą częścią sieci, klastry mają pewną autonomię, umożliwiającą lokalne bilansowanie popytu z produkowaną energią. Odciążają tym samym Krajowy System Elektroenergetyczny, ale także, w razie potrzeby, są przez niego wspierane. Funkcjonowanie klastra sprowadza się w głównej mierze do produkcji energii na danym obszarze w sposób jak najlepiej skoordynowany z bieżącym lokalnym zapotrzebowaniem.

W systemie klastra mogą występować różne źródła wytwórcze, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii korzystających z własnej sieci dystrybucyjnej lub współpracujące z operatorem. Aby jednak klaster energii przyniósł oczekiwane korzyści, powinien współpracować z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Współpraca ta w szczególności dotyczy dystrybucji energii, która powinna opierać się na współpracy z operatorami istniejących systemów dystrybucyjnych.

- Trzeba stworzyć warunki ku temu, żeby przyłączanie źródeł do sieci OSD i wprowadzenie z nich energii do sieci nie było ograniczone zbyt wieloma barierami technicznymi, czy handlowymi, z jednoczesnym zapewnieniem OSD pokrycia kosztów utrzymania sieci – podkreśla Rafał Gawin, Prezes URE.

 

Należy również podkreślić znaczenie roli operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) w tym procesie.

- To ogromne zadanie organizacyjne, w tym infrastrukturalne dla OSD. Trzeba wypracować model organizacyjny i model zarządzania siecią, która przestaje być jednokierunkowa. A rozwiązaniem problemów są nie tylko kapitałochłonne inwestycje, ale też – mam nadzieję – pozyskiwanie usług od strony klientów, prosumentów – dodaje Prezes URE

 

16 stycznia br. w siedzibie Energetycznego Klastra Oławskiego EKO odbyła się konferencja Klaster energetyczny na rzecz ochrony klimatu jako czynnik nowej polskiej strategii klimatyczno-energetycznej, zorganizowana przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Podczas obrad skupiono się właśnie na zagadnieniach związanych z energetyką rozproszoną oraz innowacyjnych trendach w energetyce. Wśród prelegentów znaleźli się Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz przedstawiciele Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych oraz TAURON Ekonenrgia.

Prezes URE w swoim wystąpieniu podkreślał, jak ważne jest tworzenie warunków do wspierania rynków lokalnych oraz rozwoju rozproszonej energetyki obywatelskiej.

 - Otoczenie regulacyjne mocno się zmienia, głównie za sprawą prawa unijnego. Obecnie w centrum stawia konsumentów i prosumentów. Klastry energii, dzięki którym następuje rozwój energetyki rozproszonej, to rozwiązanie przyczyniające się do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności ekonomicznej 

- Rynek należy napisać na nowo. Rynki lokalne powinny działać w synergii z rynkami hurtowymi, potrzebujemy bowiem jednego, wspólnego rynku energii - mówił podczas konferencji Rafał Gawin.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że klastry energetyczne są rozwiązaniem przyjaznym środowisku dzięki tworzeniu optymalnych warunków organizacyjnych i finansowych umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu potencjału energetyki krajowej.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

Data publikacji : 17.01.2020
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony

do góry