Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy numer rachunku do wnoszenia opłat skarbowych

Uwaga: Od 1 stycznia 2020 r. zmieniony został numer rachunku, na który powinny być wnoszone opłaty skarbowe. W przypadku wpłat bezgotówkowych powinny być one dokonywane na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, numer rachunku 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070​.

Jednocześnie przypominamy:

  • opłaty skarbowe za pełnomocnictwo należy wnosić na rachunek właściwego miejscowo organu podatkowego, zgodnie z miejscem złożenia dokumentu (właściwość miejscowa np. Prezydent m. st. Warszawy).
  • opłatę roczną za koncesję (do 31 marca br.) należy wpłacać na konto Urzędu Regulacji Energetyki, numer rachunku 58 1010 1010 0028 7322 3100 0000.

 

Data publikacji : 03.01.2020
Data modyfikacji : 17.01.2020

Opcje strony

do góry