Nawigacja

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej – dane do listopada 2019 r.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki, na koniec listopada 2019 r. liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii wyniosła 209 869 (zwiększyła się od początku 2019 roku o 4,4 proc).

Wśród odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), liczba ta wyniosła 653 051, co oznacza wzrost od początku 2019 roku o 8 proc.

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w listopadzie 2019 r. wyniosła 89, natomiast w grupie taryfowej G w tym samym miesiącu  dokonano 3611  zmian sprzedawcy.

Dane te pochodzą z „Ankiety miesięcznej dotyczącej  informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD) oraz Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi dla Usługi Kompleksowej (GUD-K)". W 2019 r. badaniem objęte zostały 33 podmioty.

 

Więcej informacji  na temat zmian sprzedawcy w zakładce „Zmiana sprzedawcy – monitoring”.

Data publikacji : 02.01.2020
Data modyfikacji : 03.01.2020

Opcje strony

do góry