Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dwóm tzw. sprzedawcom z urzędu - Enea i Energa Obrót

Regulator zakończył kolejne postępowania i zatwierdził firmom Enea i Energa Obrót taryfy na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z tzw. sprzedawcy z urzędu.

W wyniku wnioskowanych przez przedsiębiorców, a zatwierdzonych w grudniu br. przez Prezesa URE nowych taryf rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe o ok. 9 złotych miesięcznie. W przypadku odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających średnio znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, nominalny wzrost opłat za energię będzie odpowiednio wyższy.

Operator Systemu Dystrybucyjnego/
Sprzedawca z urzędu

Wzrost rachunku odbiorców
średnio
w grupie G11

(łącznie sprzedaż i dystrybucja)

Wzrost rachunku odbiorców
średnio
w grupie G11
(łącznie sprzedaż i dystrybucja)

 

%

zł/miesiąc

ENEA Operator / ENEA

12,2

8,3

Energa Operator / ENERGA Obrót

11,3

8,6

Tauron Dystrybucja / Tauron Sprzedaż

11,4 - 12,9

7,8 – 8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela. Zestawienia zmiany płatności dla odbiorców w gospodarstwach domowych
Szacunkowe wartości zmian na rachunkach obliczono dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla średniego zużycia w kraju w 2018 r. (w przybliżeniu zestawienie odpowiada rocznemu zużyciu energii przez przeciętną 3 osobowa rodzinę, przy najczęściej stosowanym okresie rozliczeniowym; średnie zużycie w grupie G11  w Polsce wynosi 1773 kWh). Dla Tauron łączne skutki dla obiorców podano w przedziałach ze względu na istniejące jeszcze zróżnicowanie stawek opłat w poszczególnych obszarach.

Sprzedawcy Enea i Energa Obrót mogą zmienić ceny za energię elektryczną w rozliczeniach z odbiorcami w gospodarstwach domowych, w stosunku do których będą stosowali taryfę zatwierdzaną przez Prezesa URE, najwcześniej po 14 dniach od ich zatwierdzenia przez regulatora, czyli po 13 stycznia 2020 roku. Taryfy zostały zatwierdzone na okres wnioskowany przez przedsiębiorstwa, tj. taryfa Enei - do 31 marca 2020 r., natomiast taryfy Energa Obrót i Tauron Sprzedaż – do końca 2020 roku.

W połowie grudnia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził już taryfę Operatora Systemu Przesyłowego (PSE), pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej (tj. PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator, innogy Stoen Operator) oraz taryfę na sprzedaż energii sprzedawcy z urzędu – Tauron Sprzedaż. Te taryfy przedsiębiorcy mogą stosować od 1 stycznia 2020 roku.

 

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 601 252 655

Data publikacji : 30.12.2019
Data modyfikacji : 30.12.2019

Opcje strony

do góry