Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8615,Urzad-Regulacji-Energetyki-przestrzega-przed-nieuczciwymi-praktykami-sprzedawcow.html
2024-03-04, 13:23

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Urząd Regulacji Energetyki przestrzega przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców energii elektrycznej lub gazu

Na polskim rynku działa wiele firm oferujących energię elektryczną i gaz. Wśród sprzedawców pojawiają się też tacy, którzy stosują nieuczciwe praktyki.

W związku z licznymi sygnałami napływającymi do URE o nieuczciwych praktykach sprzedawców prądu lub gazu, przypominamy, że:

  • Urząd Regulacji Energetyki jest niezależnym organem administracji państwowej i nie prowadzi sprzedaży energii elektrycznej i paliw gazowych
  • Pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki nie prowadzą żadnych działań, które wymagałyby wizyt w domach/mieszkaniach odbiorców indywidualnych
  • Każdy sprzedawca energii lub gazu do umowy na świadczenie usług dołącza poradnik przygotowany przez URE. W żadnym wypadku nie oznacza to jednak, że URE firmuje lub gwarantuje zgodność z prawem praktyk stosowanych przez tych sprzedawców
  • Umowę należy uważnie przeczytać przed jej podpisaniem, a w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z miejskim lub powiatowym rzecznikiem konsumentów lub którąś z organizacji świadczących bezpłatną pomoc konsumentom. Lista tych organizacji dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Przy Urzędzie Regulacji Energetyki działa Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00
  • Na stronie internetowej www.ure.gov.pl w zakładce Konsument znajdują się przydatne informacje dla odbiorców energii i gazu w gospodarstwach domowych. Wśród nich Zbiory praw konsumenta energii elektrycznej i gazu
  • Od umowy zawartej na odległość (czyli np. przez telefon) lub poza lokalem przedsiębiorcy (czyli np. w domu Klienta) można odstąpić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia

            

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

Data publikacji : 19.12.2019
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony