Nawigacja

Informacja w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych służących do obliczenia rekompensaty finansowej za miesiąc listopad 2019 r.

W sekcji Komunikaty Prezesa URE została opublikowana Informacja Prezesa URE nr 89/2019, w sprawie wysokości pozostałych kosztów jednostkowych KPl stanowiących części składowe służące do obliczenia rekompensaty finansowej za miesiąc listopad 2019 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

Data publikacji : 10.12.2019
Data modyfikacji : 10.12.2019

Opcje strony

do góry